Przygotowania do ewaluacji PWSZ idą pełną parą

Szkolenie online - zdjęcie ilustracyjne

Zasady dotyczące oceny jakości prowadzonej w uczelni działalności naukowej i artystycznej zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictw Wyższego z 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, a także zmiany, jakie wprowadzono w sierpniu 2020 r. w związku z trwającą pandemią Covid-19, były przedmiotem szkolenia online dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych PWSZ w Tarnowie, które przeprowadziła dr Katarzyna Świerk – kierownik Biura Nauki i pełnomocnik ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert ds. ewaluacji badań naukowych Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie szkolenia omówione zostały wszystkie kryteria oceny działalności naukowej określone w Rozporządzeniu: poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Szczególną uwagę poświęcono dyscyplinom artystycznym, które wymykają się prostej kwantyfikacji i w odniesieniu do których prowadzona będzie ocena ekspercka.

– PWSZ w Tarnowie jest uczelnią zawodową, prowadzącą kształcenie praktyczne, i nie podlega
obowiązkowej ocenie jakości działalności naukowej – mówi dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni Prorektor ds. Nauki i Rozwoju. – Uczelnia może jednak złożyć wniosek o ewaluację i otrzymać kategorię naukową w ocenianej dyscyplinie, a co za tym idzie subwencję na utrzymanie potencjału badawczego. W PWSZ nie brakuje nauczycieli akademickich, którzy mogą pochwalić się licznymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi. Ich publikacje ukazują się na łamach prestiżowych czasopism naukowych, a prace plastyczne i projektowe są prezentowane na licznych wystawach, zajmują wysokie miejsca w prestiżowych konkursach. Dlatego poprosiliśmy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego o pomoc w ocenie naszego potencjału i szans na uzyskanie kategorii naukowej w najbliższej ewaluacji w wybranych dyscyplinach. Szkolenie było świetnie przygotowane i przeprowadzone. Cieszymy się z nawiązanej współpracy – kończy prof. Kurczab.

(Zdjęcie ilustracyjne: pressfoto – pl.freepik.com)