Sympozjum Studenckich Kół Naukowych – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Sympozjum UP w Lublinie

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Marek Babicz, w imieniu Organizatorów zaprasza do udziału w Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów organizowanych pod hasłem: „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt”, które odbędzie się w formie online 15 kwietnia 2021 r. 

Sympozjum Studenckich Kół Naukowych jest skierowane do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Celem jest prezentacja aktywności badawczej w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy. Sympozjum będzie prowadzone w 7. sekcjach tematycznych:

  • agrobioinżynieria
  • medycyna weterynaryjna
  • nauki o zwierzętach i biogospodarka
  • ogrodnictwo i architektura krajobrazu
  • inżynieria produkcji
  • nauki o żywności i biotechnologia
  • biologia środowiskowa

Prace przesłane na Sympozjum będą prezentowane w sesji referatowej i posterowej (w języku polskim lub angielskim).

Rejestracji uczestnictwa, przesłanie zgłoszeń prac wraz ze streszczeniami oraz opłaty uczestnictwa należy dokonać w terminie do 26. lutego 2021 r.

Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 30 zł i obejmuje publikację streszczenia, potwierdzenie uczestnictwa, certyfikat dla osób referujących lub prezentujących poster. Istnieje również możliwość opublikowania rozdziału w monografii (opłata za rozdział w monografii wynosi 160 zł). Rozdział w monografii (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) zgodnie z obowiązującymi zasadami posiada 20 pkt.

Więcej informacji o Sympozjum, formularz uczestnictwa i regulamin na stronie organizatora: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kontakt z organizatorami i koordynatorami poszczególnych sekcji tematycznych.