6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej – nabór referatów

6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej - logo

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie ogłasza nabór referatów na 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, które odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2021.

Ze względu na nieprzewidywalny przebieg pandemii COVID-19 konferencja zostanie zorganizowana w tradycyjnej formie w siedzibie MCK w Krakowie lub w sposób hybrydowy.

Tematy

Tematem nadchodzącego forum będzie „Dziedzictwo i rozwój”. Organizatorzy zapraszają profesjonalistów z różnych dziedzin (np. historii sztuki, architektury, historii, kulturoznawstwa, heritologii, ochrony i zarządzania dziedzictwem, socjologii, konserwatorstwa, ekonomii i zarządzania) do zgłaszania propozycji referatów na następujące tematy:

  • dziedzictwo i postwzrost
  • dziedzictwo i integracja społeczna
  • dziedzictwo i odnowa miastd
  • dziedzictwo i katastrofa klimatyczna
  • dziedzictwo i adaptacja

Zgłoszenia

Propozycje 20-minutowych prezentacji powinny zawierać krótką notkę biograficzną, nazwę reprezentowanej instytucji oraz streszczenie w języku angielskim o długości maksymalnie 150 słów. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres heritageforum6@mck.krakow.pl do 31 marca 2021 roku.
Weryfikacja złożonych zgłoszeń i potwierdzenie zakwalifikowania się do projektu zostaną wysłane do 30 kwietnia 2021 roku.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim, a po niej zostanie wydana recenzowana publikacja. Wszystkie artykuły o długości do 4000–6000 słów, zgodne ze wskazówkami edytorskimi i przesłane w wyznaczonym terminie (ogłoszonym po konferencji) zostaną rozpatrzone do publikacji.

Więcej informacji na stronie organizatora: Międzynarodowe Centrum Kultury

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to cykliczna, odbywająca się co dwa lata konferencja organizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Krakowska konferencja to interdyscyplinarna platforma spotkań i dyskusji na temat relacji między przeszłością a teraźniejszością, oparta na szerokim rozumieniu dziedzictwa. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego V4, w skład której wchodzą Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Kancelaria Premiera Węgier, Rada ds. Zabytków Republiki Słowackiej oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 6. Forum towarzyszy 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej.