Społeczne, pedagogiczne i etyczne uwarunkowania środowisk życia człowieka potrzebą współczesności – konferencja

ludzie - zdjęcie ilustracyjne

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Wydział Nauk Społecznych zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji z obecnością gości zagranicznych, zatytułowaną: „Społeczne, pedagogiczne i etyczne uwarunkowania środowisk życia człowieka potrzebą współczesności. Zagrożenia – Nauka i prawo – Praktyka”

Termin: 18 listopada 2023 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Administracji Bielsku-Białej, Plac Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała (możliwość udziału zdalnego)

Cel
Celem konferencji jest diagnoza obecnej sytuacji edukacji akademickiej o profilu praktycznym w świetle społecznych i pedagogicznych, etycznych zapotrzebowań rynku pracy, zdrowego stylu życia i ekologicznego spojrzenia na nurtujące problemy społeczno-edukacyjne.
Spotkanie konferencyjne ma charakter stacjonarny i zdalny w zespołach tematycznych. Będzie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów, dyskursu naukowego i praktycznego jej uczestników, może też stanowić źródło nowej wiedzy. Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają nauczycieli akademickich, badaczy i innowatorów, nauczycieli różnych poziomów nauczania szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, pedagogicznej, prawnej i etycznej, a także pracowników samorządów terytorialnych i związanych z działalnością na rzecz organizacji pozarządowych, a także studentów i osoby zainteresowane problematyką konferencji.

Proponowana tematyka

  1. Prawne i instytucjonalne uwarunkowania środowisk życia człowieka.
  2. Ekologia i jej podstawowe priorytety we współczesności.
  3. Pedagogiczne, prawne i etyczne aspekty kształcenia akademickiego na miarę potrzeb współczesnego człowieka.
  4. Innowacje i projekty w różnych zakresach aktywności człowieka.

Opłata

  • uczestnictwo na miejscu z referatem – 300 zł,  w tym druk materiałów konferencyjnych, poczęstunek (napoje i gorący posiłek)
  • uczestnictwo zdalne – 200 zł, w tym druk materiałów konferencyjnych

Wpłaty przyjmowane są do 20 października 2023 r.

Przyjmowanie zgłoszeń: do dnia 25 września 2023 roku.

Pobierz formularz zgłoszenia

Sekretarze konferencji: dr Sławomira Ruchała (tel. 660 762 851), dr Mirosław Waleczek (tel. kom. 601 472 400).