Posiedzenie Komisji Bioetycznej AT – wnioski tylko do 28.06.2023 r.

Lekarz w pracy

Komisja Bioetyczna AT przypomina, że na posiedzeniu rozpatrywane są wnioski, które wpłynęły do Komisji nie później niż 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

Wniosek powinien zostać złożony do Sekretariatu Komisji w postaci papierowej lub elektronicznie, na adres kb@anstar.edu.pl, przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego wnioskodawcy.

Najbliższe posiedzenia Komisji Bioetycznej

  • 12 lipca 2023 r. (środa) – wnioski przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2023 r.
  • 11 października 2023 r. (środa) – wnioski przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie od 13 do 27 września 2023 r.

UWAGA
W terminie od 29 czerwca 2023 r. do 12 września 2023 r. Komisja Bioetyczna Akademii Tarnowskiej nie przyjmuje wniosków do opiniowania.

Przypominamy, że Komisja Bioetyczna Akademii Tarnowskiej jest uprawniona do opiniowania wniosków o projektach eksperymentów medycznych (o charakterze leczniczym i badawczym) oraz badań naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152).

  • Eksperyment leczniczy – wprowadzenie nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca.
  • Eksperyment badawczy – ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne wówczas, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.

Eksperyment medyczny oraz badanie naukowe mogą być przeprowadzone wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną.

Komisja Bioetyczna Akademii Tarnowskiej nie jest uprawniona do opiniowania badań klinicznych w rozumieniu ustawy z dn. 09.03.2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. z 2023 r., poz. 605).

Więcej informacji na stronie: https://anstar.edu.pl/uczelnia/komisja-bioetyczna/