Publikacja pracowników Wydziału Politechnicznego w amerykańskim czasopiśmie

Tunele do uprawy roślin - rysunek

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji pracowników Wydziału Politechnicznego w czasopiśmie „Access” (100 pkt. MNiSW), którego wydawcą jest IEEE – największa na świecie organizacja techniczna, zrzeszająca ponad 420 tys. specjalistów.

Artykuł zatytułowany A Concept of Smart Agro-Photovoltaic Tunnels jest rezultatem współpracy Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki oraz Katedry Elektrotechniki, a także zagranicznych instytucji naukowych: Instituto IMDEA Agua z Hiszpanii, University of Bechar-Tahri Mohamed z Algierii oraz Universidad del Valle z Kolumbii. Autorami artykułu są: Robert Wielgat, Andrzej Kołodziej, Lucila Candela, Agnieszka Lisowska-lis, Jacek Jasielski, Łukasz Chlastawa, Merzougui Touhami i Maria Fernanda Jaramillo.

Artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy nowatorskiej koncepcji ogrodniczych inteligentnych tuneli agrofotowoltaicznych.
Autorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do powstania artykułu.

Pełna treść artykułu jest opublikowana na stronie wydawcy: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=10468589
Artykuł jest także dostępny w Bazie Wiedzy Akademii Tarnowskiej.