Pionierski projekt badawczy

ilona_filus_grafika_ii_2014_15_laboratorium_energii_odnawialnej-1Pionierski projekt badawczy „Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej” (Grant MNiSW N N519 402934), koordynowany przez UMCS w Lublinie, z udziałem pracowników Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji (dr inż. Łukasz Mik, dr inż. Robert Wielgat) oraz Zakładu Informatyki (dr inż. Daniel Król, mgr inż. Rafał Jędryka).