Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę

Baner projektu: Kompetencje_kadry_dydaktycznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w konkursie „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”. Konkurs jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Nabór wniosków: 22 maja – 17 lipca 2023 r.

Pula środków:  50 mln zł

Podmiotem uprawnionym do wnioskowania w konkursie jest uczelnia. Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub w partnerstwie. Spodziewanym efektem powinno być uzyskanie lub podniesienie przez nauczycieli akademickich kwalifikacji lub kompetencji:

  • dydaktycznych – w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metodyki kształcenia,
  • cyfrowych,
  • na rzecz zielonej transformacji.

Poza ww. obligatoryjnymi kwalifikacjami lub kompetencjami, istnieje możliwość realizowania w ramach projektu również wsparcia podnoszącego kwalifikacje lub kompetencje kadry prowadzącej dydaktykę w zakresie projektowania uniwersalnego, przedsiębiorczości i komercjalizacji efektów badań naukowych i innych kompetencji merytorycznych.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 97% wartości projektu, wkład własny przyszłych beneficjentów wymagany jest więc na poziomie co najmniej 3% wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCBR.