LIDER – dwunasty konkurs w programie ogłoszony!

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Program adresowany jest do osób, które:

  1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnione w Uczelni;
  2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia;
  3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER;
  4. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego;
  5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Uczelnią.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu: 1,5 mln zł
Termin naboru wniosków: 18.01.2021 r. – 18.03.2021 r.

Szczegółowe zasady konkursu znajdziecie Państwo na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: zasady, wniosek, umowa.