Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – drugi nabór wniosków

Zdjęcie ilustracyjne - książki

Przed nami druga tura naboru wniosków w programie  pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (NPRH), ustanowionego Komunikatem MNiSW z dn. 22.09.2020 r. Wnioski przyjmowane będą do 21.12.2020 do 31.01.2021!

Przedmiotem NPRH jest finansowanie:

  • wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);
  • wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki (podmoduł „Uniwersalia 2.2.”);
  • tłumaczeń na języki kongresowe oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (podmoduł „Uniwersalia 2.1.”).

Dziedzictwo narodowe – priorytetowe obszary badawcze w drugim konkursie

  • dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi itp.;
  • przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie itp.;
  • kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  • kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” działania należy zaplanować na 60 miesięcy. Koszt realizacji projektu w ramach tego modułu powinien wynieść co najmniej 500 000 zł, jednak nie więcej niż 1 800 000 zł w przypadku projektów nowych.

Fundamenty – tematy w drugiej turze konkursu

  • patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne.

W ramach modułu „Fundamenty” działania należy zaplanować na 60 miesięcy. Koszt realizacji projektu w ramach tego modułu powinien wynieść co najmniej 500 000 zł, jednak nie więcej niż 1 800 000 zł.

Jednocześnie przypominamy, że całkowita i przeliczeniowa wartość punktowa monografii będącej edycją naukową tekstów źródłowych wydanych w ramach NPRH wynosi nie 50% ale 100% tej wartości (§ 15 ust. 1, pkt 3  Rozporządzenia MNiSW z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej).

W sprawach związanych z konkursem prosimy o zgłaszanie się do Działu Badań Naukowych (budynek B, I piętro, poniedziałek-piątek: 8:00-16:00).