NCN – otwarte konkursy OPUS i PRELUDIUM!

Konkurs NCN - ilustracyjne

Informujemy, że 15 marca 2021 r. Narodowe Centrum Nauki rozpoczęło nabór wniosków w konkursach OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Nabór będzie prowadzony w systemie ZSUN/OSF do 15 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie obydwu konkursów planowane jest w grudniu 2021 r.

OPUS 21 to konkurs otwarty dla wszystkich naukowców, na wszystkich etapach kariery. W ramach konkursu finansowane są projekty badawcze realizowane: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych ale także bez udziału partnerów zagranicznych. Planowany okres realizacji projektu może wynosić od roku do nawet czterech lat. Budżet tego konkursu na 2021 r. to 400 mln zł.

Ogłoszenie o konkursie na stronie NCN

PRELUDIUM 20 to konkurs otwarty dla  naukowców nieposiadających stopnia doktora. Zespół badawczy w tym projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. Budżet konkursu w bieżącym roku to 30 mln zł. Wysokość dofinansowania, o które można się ubiegać zależy od planowanego czasu trwania projektu i wynosi maksymalnie 70 000 zł w przypadku projektu, którego realizacja ma przebiegać w ciągu 12 miesięcy, 140 000 zł dla projektów 24-miesięcznych i 210 000 zł dla 36-miesięcznych.

Ogłoszenie o konkursie na stronie NCN