Stypendia z Fundacji Lanckorońskich!

Stare książki - zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,
Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać: archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien  wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym.

Wnioski o stypendia na rok 2022 należy przesyłać w formie elektronicznej (formularz) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 28 maja 2021 r.
Nie są przyjmowane wnioski w formie tradycyjnej.

Więcej informacji:
http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich