Konferencja „Smart City” – 18.12.2020

Zdjęcie ilustracyjne - Smart city

Koło Naukowe Miast i Urbanizacji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Smart City” organizowaną w trybie online (przez wstawienie prezentacji na dysk lub prezentację w czasie rzeczywistym, a także posterów). Konferencja odbędzie się 18.12.2020 r.

Tematem konferencji jest „Smart City”, czyli miasto zrównoważone (inteligentne) w ujęciach: geograficznym, urbanistycznym, prawnym, ekonomicznym, demograficznym i innych.

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/kriUnhS5KpeBGdNu5

Abstrakty należy przesyłać do 26 listopada na adres: smart.city.okn@gmail.com

Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:

  • abstrakt należy wysyłać w dwóch formatach: doc oraz pdf
  • należy podać imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy oraz pełną afiliację
  • abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków
  • należy załączyć bibliografię i przedstawić metodykę.

Program konferencji zostanie przedstawiony do 2 grudnia.

Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę, do 26 listopada 2020. Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni!

Opłata konferencyjna wynosi: 40 zł
Czynnych uczestników organizatorzy proszą o wpłaty do 4.12.2020. na konto: 82 1240 3057 1111 0010 8583 4654 z podaniem w tytule: OKN Smart City, [Imię, nazwisko].

(Zdjęcie ilustracyjne – Freepik)