Lider XIV – spotkanie informacyjne!

NCBR zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Lider XIV, organizowane w formule on-line.

Program jest dedykowany młodym naukowcom, którzy chcą zdobyć doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi. Uczestnik konkursu:

  • jest młodym naukowcem – doktorantem lub nauczycielem akademickim nieposiadającym stopnia doktora albo posiadającym stopień doktora /doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem, że został on uzyskany nie wcześniej  niż 7 lat przed złożeniem wniosku;
  • nie posiada tytułu profesora;
  • nie uczestniczył w programie Lider jako kierownik projektu w poprzednich konkursach;
  • posiada udokumentowany dorobek naukowy pozwalający stwierdzić, że dotychczasowe dokonania w obszarze, w którym zamierza prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe w ramach Projektu (np. publikacje, zgłoszenia patentowe, potwierdzone wdrożenia wyników badań) są ponadprzeciętne wobec osiągnięć innych naukowców na podobnym etapie kariery;
  • posiada obywatelstwo polskie albo kartę pobytu w Polsce albo jest obywatelem Unii Europejskiej, który przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a jego pobyt jest zarejestrowany;
  • pozyska do współpracy Jednostkę, która zatrudni Kierownika Projektu przez cały okres realizacji Projektu oraz pozostałych członków Zespołu badawczego na okres pracy przy realizacji Projektu.

Zapisy na spotkanie  do dnia 24 lutego 2023 r. do godziny 12:00. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie NCBR.