Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r.

Paleta z farbami i pędzle

Tylko do 1 sierpnia 2022 r. (do godz. 16:00) przyjmowane są wnioski o stypendia twórcze, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami!

Stypendia obejmują realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

  1. Stypendia twórcze w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa.
  2. Stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury w dziedzinach: animacji i edukacji kulturalnej, zarządzania kulturą i wspierania kadr kultury.

Konkursem są objęte stypendia:

  • roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
  • półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.
  • półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
  • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość stypendium wynosi 4000 zł brutto miesięcznie (tj. 3320 zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00, zgodnie z Regulaminem konkursu, złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski wraz z portfolio należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o konkursie oraz dokumentacją konkursową (Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza), w której w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady ubiegania się o stypendium. Informacje dostępne na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-z-budzetu.