Program publikowania otwartego w czasopismach Springer już wznowiony!

Czasopisma 2 - zdjęcie ilustracyjne

Informujemy, że program publikowania otwartego Springer został wznowiony 15 lipca 2022 r.

Zachęcamy Państwa do korzystania z programu publikowania otwartego Springer. Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W 2020 r. program Springer obejmował 2133 artykuły i limit ten został wyczerpany w połowie listopada 2020 r. W 2021 w programie zostało opublikowanych 2163 artykułów i został zamknięty 14 lutego 2022 r. wraz z wyczerpaniem dostępnej puli.  W 2022 r. program obejmie zmniejszoną w stosunku do lat ubiegłych  pulę ok. 1300 artykułów.

W 2022 r. program obejmuje 1937 czasopism hybrydowych, w tym 1917 czasopisma z podstawowej kolekcji Springer oraz 20 czasopism ADIS. Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen. Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Aby skorzystać z programu należy właściwie określić afiliację autora. W przypadku autorów reprezentujących ANS w Tarnowie należy podać: University of Applied Sciences in Tarnow. Afiliacja ta powinna być podana w nagłówku artykułu w brzmieniu zgodnym z nazwą instytucji zarejestrowaną na liście podmiotów uprawnionych do korzystania z programu.  Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Pełny opis programów, wykaz czasopism objętych programem i szczegółowy opis zasad korzystania z programu wraz z formularzami i prezentacjami znajdziecie Państwo na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Pytania w sprawie programu prosimy kierować do Działu Badań Naukowych: Lidia Matuszewska, e-mail: l_matuszewska@anstar.edu.pl.