Konferencje kół naukowych – zaproszenie do udziału!

Mikrofon w sali konferencyjnej - zdjęcie ilustracyjne

Młodzi Dla Prawa,  Koło Naukowe Procedur Administracyjnych UMCS, Koło Naukowe Prawa Pracy UMCS, Interdyscyplinarne Koło Zrównoważonego Rozwoju, Gildia Młodych, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Przyrody oraz Instytut Przyszłości zapraszają na  konferencje naukowe, podczas których poruszane będą problemy związane z nowymi technologiami, prawem publicznym, polityką międzynarodową, gospodarką w czasie pandemii i wiele innych.

Zagrożenia dla ludzkości

Termin: 16-17.01. 2021,  godz. 10.00-20.00
Tryb: zdalny
Formularz zgłoszeniowy
Facebook

Pracodawcy vs. koronawirus – utrudnienia, jakie niesie ze sobą pandemia

Termin: 29.01.2021,  rozpoczęcie godz. 9:30
Tryb: zdalny (Google Meet)
Formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego i biernego (deadline 24.01.2021 roku godz. 23:59). Dokładne informacje zostaną podane po zebraniu wszystkich
zgłoszeń i abstraktów
Facebook

Globalne kryzysy

Termin: 30-31.01.2021,  godz. 10.00-20.00
Tryb: zdalny
Formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego i biernego (deadline 15.01.2021 roku godz. 23:59)
Facebook

Przemiany w przyszłości

Termin: 5-06.02.2021,  godz. 10.00-20.00
Tryb: zdalny
Formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego i biernego (deadline 15.01.2021 roku godz. 23:59)
Facebook

Rola młodych we współczesnym świecie

Termin: 13-14.02.2021,  godz. 10.00-20.00
Tryb: zdalny
Formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego i biernego (deadline 15.01.2021 roku godz. 23:59)
Facebook

Groźne przemiany

Termin: 5-06.03.2021,  godz. 10.00-20.00
Tryb: zdalny
Formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego i biernego (deadline 15.01.2021 roku godz. 23:59)
Facebook

Nauka w przyszłości

Termin: 13-14.03.2021,  godz. 10.00-20.00
Tryb: zdalny
Formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego i biernego (deadline 15.01.2021 roku godz. 23:59)
Facebook

Giełdy papierów wartościowych na świecie i problematyka rynków kapitałowych

Termin: 19.03.2021,  godz. 9:00
Tryb: zdalny (MS Teams)
Formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego i biernego (deadline 14.03.2021 roku godz. 23:59).
Facebook

Systemy prawa publicznego

Termin: 10-11.04.2021,  godz. 10.00-20.00
Tryb: zdalny
Formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego i biernego (deadline 15.01.2021 roku godz. 23:59)
Facebook

Współczesny rynek pracy

Termin:
Tryb: zdalny
Formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego i biernego (deadline 15.01.2021 roku godz. 23:59