Nauki humanistyczne i społeczne – zapowiedź konkursu!

Konkurs NCN - ilustracyjne

CHANSE Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe zapowiada konkurs zatytułowany „Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age”. Konkurs, którego polskim koordynatorem jest Narodowe Centrum Nauki,  będzie dotyczyć przemian kulturowych dokonujących się pod wpływem komputeryzacji i cyfryzacji społeczeństwa. Program będzie wspierać badania dotyczące dokonujących się przemian i ich wpływu na dynamikę społeczną i kulturową. Składane propozycje powinny mieć wymiar europejski (tj. badać zmiany zachodzące w Europie, kraju, regionie czy mieście europejskim).

Zakres tematyczny konkursu:

 1. Przemiany kulturowe ery cyfrowej
  • Tożsamość, wartości, światopogląd
  • Nowe historie, nowa estetyka: pozostać człowiekiem
  • Humanistyka i przemiany technologiczne: przyszłość, teraźniejszość, przeszłość
 2. Cyfryzacja i transformacja społeczna
  • Cyfryzacja i relacje społeczne
  • Cyfryzacja pracy
  • Wiedza i nauczanie w erze cyfrowej

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zespół projektowy złożony z co najmniej 4 partnerów z 4 państw biorących udział w konkursie (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania)

Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy
Maksymalny budżet projektu: 1,5 mln euro
Planowane ogłoszenie konkursu: marzec 2021
Termin składania wniosków skróconych: 7 maja 2021
Termin składania wniosków pełnych (dla wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu): 7 grudnia 2021
Ogłoszenie wyników: maj/czerwiec 2022
Rozpoczęcie finansowania projektów: wrzesień/październik 2022 r.

NCN udostępniło narzędzie do wyszukiwania partnerów (Partner Search Tool).
Więcej informacji o zakresie tematycznym i wymaganiach konkursu