Komisja Bioetyczna Akademii Tarnowskiej już pracuje!

Lekarz w pracy

Informujemy, że w Akademii Tarnowskiej działa Komisja Bioetyczna, która została powołana Zarządzeniem nr 54/2023 Rektora ANS w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku.

Komisja Bioetyczna jest uprawniona do opiniowania wniosków o projektach eksperymentów medycznych (o charakterze leczniczym i badawczym) oraz badań naukowych w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1731 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Komisji Bioetycznej AT, w tym regulamin, wzory dokumentów oraz dane kontaktowe dostępne są pod adresem https://anstar.edu.pl/uczelnia/komisja-bioetyczna/.