Doskonała Nauka – nabór wniosków do 18 marca!

Konferencja - zdjęcie ilustracyjne

Ruszył nabór wniosków w kolejnej, trzeciej edycji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”.

Przedmiotem programu jest wsparcie uczelni w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych poprzez organizację konferencji naukowych oraz publikację monografii naukowych.

Termin składania wniosków: 1 lutego – 18 marca 2022 r.

Program składa się z dwóch modułów:

  1. Wsparcie konferencji naukowych – w ramach którego jest wspierana organizacja konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych.
  2. Wsparcie monografii naukowych – w ramach którego jest wspierana publikacja wartościowych monografii naukowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki. Monografie publikowane w ramach programu powinny zostać udostępnione w sposób otwarty, bez technicznych ograniczeń.

Do konkursu są przyjmowane projekty, które:

  • nie są dłuższe niż 24 miesiące;
  • nie są finansowane z innych środków z budżetu państwa.

Wysokość środków:

  • Wsparcie konferencji naukowych – 20–400 tys. zł
  • Wsparcie monografii naukowych – 15–80 tys. zł

Koszty dofinansowania nie mogą być wyższe niż 90% kosztów realizacji projektu.

Wysokość środków

Pragniemy jednocześnie poinformować, że w poprzedniej edycji konkursu Katedrze Chemii PWSZ w Tarnowie udało się uzyskać dofinansowanie planowanej konferencji: 1st International Conference of Applied Chemistry w wysokości prawie 62 tys. zł.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu „Doskonała Nauka” (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka) i przygotowania projektów.
Projekty są składane w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN–OSF).

Przedstawicieli zespołów zainteresowanych realizacją projektów zapraszamy do kontaktu z Działem Badań Naukowych: Lidia Matuszewska, budynek B, p. 102, tel. 14 63 16 592, dbn@pwsztar.edu.pl.