Klimatyczny Człowiek Roku – konkurs dla młodych naukowców

Klimatyczny człowiek roku - grafika promująca konkurs

Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizuje III edycję Konkursu Klimatyczny Człowiek Roku – kategoria Młody Naukowiec.

W tej edycji konkursu organizatorzy chcą docenić młodych naukowców, którzy posiadają osiągnięcia w postaci publikacji naukowych lub zakończonych badań w obszarze ochrony klimatu, ograniczania skutków zmian klimatu lub mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Wnioski oceniane będą m.in. pod kątem zastosowania praktycznego wyników badań naukowych, oryginalności publikacji naukowych, udziału w pracach zespołów badawczych, w tym międzynarodowych, czy różnorodności metod i narzędzi zastosowanych przy realizacji badań.

Zwycięzca otrzyma tytuł „Klimatycznego Człowieka Roku” i nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych. W przypadku nadzwyczaj wysokiego poziomu konkursu przyznane zostaną maksymalnie dwa wyróżnienia, w przypadku których nagroda wyniesie 10 tysięcy złotych.

Zgłoszenia można składać do 18 września 2023 r.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/klimatyczny-czlowiek-roku-2023