Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej – konferencja 7.09.2023

Pacjentka onkologiczna trzymana za ręce przez osobę bliską (kobietę)

Katedra Pielęgniarstwa zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Onkologicznej

Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej

Termin konferencji: 7 września 2023 r. (czwartek).

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnej kliniki, leczenia choroby nowotworowej, możliwości rokowania w zależności od stopnia zaawansowania choroby, ale przede wszystkim ukazanie procesu chorowania i zdrowienia jako drogi, która choć często trudna medycznie, dzięki holistycznemu podejściu do procesu leczenia i zaangażowaniu nie tylko specjalistów z różnych obszarów, ale też samego pacjenta i jego bliskich, może okazać się łatwiejsza do przebycia.

Organizowana konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę objęcia pacjenta onkologicznego i jego rodziny opieką psychologiczną od momentu postawienia diagnozy, potrzebę wyposażenia studentów kierunków medycznych i paramedycznych w umiejętność komunikacji z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi, zdolność rozpoznawania potrzeb pacjenta i dostosowania sposobów informowania o chorobie i sposobach leczenia do stanu psychofizycznego pacjenta oraz motywowania do współpracy. Podjęte zostaną również tematy związane z terapią zajęciową i rehabilitacją onkologiczną.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy i będą Państwo mogli w niej uczestniczyć online. Zapraszamy do udziału czynnego. Zakwalifikowane prace zostaną wydane w e-monografii.

Zapraszamy do udziału osoby zainteresowane tematyką konferencji  – medyków oddziałów onkologicznych i nieonkologicznych, pielęgniarki, lekarzy, psychologów, rehabilitantów, dietetyków, pracowników socjalnych.

Szczególne zaproszenie, także do udziału czynnego, organizatorzy kierują do pacjentów, ozdrowieńców i opiekunów oraz osób bliskich pacjentom.

Więcej informacji na temat programu konferencji oraz rejestracja uczestników na stronie www konferencji: https://haochn.anstar.edu.pl/