INFOSTRATEG II – nabór wniosków

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu, należy:

  • Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
  • Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
  • Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
  • Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

Z zakresu tematycznego programu wybrano do II konkursu 2 tematy:

  1. TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
  2. TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej*.

* (konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym)

Budżet konkursu: 60 mln zł (po 30 mln zł w ramach każdego tematu)
Ogłoszenie konkursu: 6 kwietnia 2021
Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 maja 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 6 lipca 2021 r. (godz. 16:00)

Więcej informacji o konkursie