GOSPOSTRATEG VI – nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w szóstej edycji konkursu GOSPOSTRATEG. Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Program został podzielony na cztery pułapki rozwojowe:

  • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
  • obszar pułapki braku równowagi;
  • obszar pułapki demograficznej;
  • obszar pułapki słabości instytucji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 6 mln PLN

Budżet konkursu: 80 mln zł
Ogłoszenie konkursu: 7 kwietnia 2021
Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 maja 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 7 lipca 2021 r. (godz. 16:00)

Więcej informacji na stronie NCBR