Informacja o publikacjach i osiągnięciach artystycznych pracowników w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

Zdjęcie ilustracyjne - książki

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami i osiągnięciami artystycznymi pracowników Akademii Tarnowskiej, uzyskanymi w drugiej połowie 2023 r.

Zaprezentowane zestawienia obejmują publikacje, które ukazały się w 2023 r. i zostały zarejestrowane w Bazie Wiedzy Akademii Tarnowskiej w okresie od lipca do grudnia 2023 r.

Kliknięcie tytułu osiągnięcia umożliwia przejście na stronę z jego opisem w Bazie Wiedzy,  gdzie zamieszczone zostały dodatkowe informacje, streszczenia prac i opisy dzieł,  a w przypadku wydawnictw opublikowanych na licencjach otwartych, także pełne teksty publikacji.

Publikacje i osiągnięcia artystyczne pracowników, które ukazały się wpierwszej połowie 2023 r. (styczeń–czerwiec) można zobaczyć tutaj.

Publikacje

Monografie autorskie

 1. Smoła Marek: Opowieść o kapłanie: ksiądz kanonik Tadeusz Skura i jego posługa w 80. rocznicę urodzin, 2023, S-CAN Wydawnictwo s.c., ISBN 9788365228383, 232 s. (20 pkt).

Monografie redagowane

 1. Niżnik-Dobosz Iwona, Dobosz Piotr (red.): Pilat Tadeusz: Nauka administracyi: według wykładów Dra T. Pilata, 2023, Iwona Niżnik-Dobosz, Piotr Dobosz oraz Akademia Tarnowska, 413 s.
 2. Osewska Elżbieta (red.): Cherish Family Life, 2023, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos; Akademia Tarnowska, ISBN 9788383540016, [9788396691774], 310 s., DOI: 10.48292/2023-Osewska-ChFL-NoR (40 pkt).
 3. Szymański Józef, Pachowicz Anna (red.): Duchowni wojniccy na przestrzeni dziejów, 2023, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, ISBN 9788377939925, 238 s. (40 pkt).

Rozdziały z monografii

 1. Krzyńska-Nawrocka Eliza: Czarna rozpacz. Literacka wspólnota płaczu, W: Człowiek w sytuacji granicznej. Wybrane zagadnienia / Kobylański Dawid (red.), 2023, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, ISBN 9788367527514, s. 9-32.
 2. Nawrocki Michał Jerzy: Poeta ślepego ogrodu. Nie tylko o „Metempsychozie” Jarosława Marka Rymkiewicza, W: Człowiek w sytuacji granicznej. Wybrane zagadnienia / Kobylański Dawid (red.), 2023, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, ISBN 9788367527514, s. 97-119 (20 pkt).
 3. Osewska Elżbieta: Basic premises of family life education for children and youth undertaken in the family, W: Cherish Family Life / Osewska Elżbieta  (red.), 2023, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Akademia Tarnowska, ISBN 9788383540016 , s.289-307, DOI:10.48292/2023-Osewska-ChFL-Osewska2 (20 pkt).
 4. Osewska Elżbieta: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim: wczoraj, dziś, jutro, W: Żywe dziedzictwo Soboru: komentarze do tekstów Vaticanum II / Woźniak Robert J., Roszak Piotr (red.), 2023, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, ISBN 9788324065738, s. 555-580 (20 pkt).
 5. Pachowicz Anna: Historia ruchu żółtych kamizelek. (Le mouvement des „gilets jaunes”) w polskich i francuskich mediach: wybrane zagadnienia, W: Transmedialne i multimodalne narracje i dyskursy w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych: radykalizacja języka i postaw Polaków w XXI wieku / Kawka Inga, Prażuch Wojciech, Ślawska Magdalena (red.), 2023, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, ISBN 9788367209342, s. 213-224 (20 pkt).
 6. Pachowicz Anna: Z historii społeczności żydowskiej Tarnowa: wybrane zagadnienia, W: Educare necesse est: my wśród obcych, obcy wśród nas: przykłady dobrych praktyk edukacyjnych / Urbaniak Violetta (red.), 2023, Archiwum Państwowe w Warszawie, ISBN 9788396526847, s. 113-127 (20 pkt).
 7. Pachowicz Małgorzata: Kreowanie różnych obrazów świata w przekazie medialnym (na przykładzie programu „Rodzina 500+”), W: Transmedialne i multimodalne narracje i dyskursy w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych: radykalizacja języka i postaw Polaków w XXI wieku / Kawka Inga, Prażuch Wojciech, Ślawska Magdalena (red.), 2023, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, ISBN 9788367209342, s. 247-261 (20 pkt).
 8. Pieprzycki Adam Marek, Król Daniel, Wawryka Piotr, Łachut Katarzyna, Hamera Mateusz, Srebro Bartosz: Analysis of surface EMG signals to control of a bionic hand prototype, W: Progress in Polish artificial intelligence research 4 / Lipiński Piotr (red.), Monografie Politechniki Łódzkiej, vol. 2437, 2023, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, ISBN 9788366741928, s. 145-150, DOI: 10.34658/9788366741928.21 (20 pkt).

Prace opublikowane w streszczeniach

 1. Lorenc Anita, Borowiec Agnieszka, Król Daniel, Klessa Katarzyna, Wojnarowska-Borowiec Anna, Mik Łukasz: Functional-morphological relationships in functional articulation disorders: a perception-based and acoustic-phonetic study, W: ICPLA 2023 Book of Abstracts, 2023, Clinical Phonetics and Linguistics Association.
 2. Młynarski Stanisław, Pilch Robert, Smolnik Maksymilian, Szybka Jan Feliks: Analiza wymagań bezpieczeństwa modernizowanego elementu pojazdu szynowego, W: Niezawodność systemów technicznych: materiały LI (51) Zimowej Szkoły Niezawodności: Szczyrk 2023, [styczeń], 2023, Politechnika Warszawska, ISBN 9788381564915, s. 75-76.

Artykuły w czasopismach

 1. Baczewska Bożena, Wiśniewska Katarzyna, Muraczyńska Bożena, Pasek Małgorzata, Słuszniak Jolanta, Gębicka Katarzyna, Guzak Beata: Assessment by women on selected aspects of quality of life and on disease acceptance after undergoing urogynecological procedures for urinary Incontinence, „Journal of Clinical Medicine”, vol. 12, nr 15, 2023, Numer artykułu: 4894, s. 1-13, DOI:10.3390/jcm12154894, (140 pkt; IF 3,9).
 2. Beberok Tomasz Andrzej: Kolmogorov and Markov type inequalities on certain algebraic varieties, „Analysis Mathematica”, vol. 49, nr 3, 2023, s. 681-697, DOI: 10.1007/s10476-023-0224-4 (40 pkt; IF 0,7).
 3. Bilicka Beata, Osewska Elżbieta Wiesława, Stala Józef: RE teachers and the challenges of digital didactics during the coronavirus pandemic in Poland, „British Journal of Religious Education”, 2023, s. 1-13, DOI: 10.1080/01416200.2023.2234655, (140 pkt; IF 0,8).
 4. Borek-Dorosz Aleksandra, Kurczab Rafał: Monitoring a metabolic profile of wheat by using FTIR spectroscopy and chemometric methods — concept studies, „Science, Technology and Innovation”, vol. 17, nr 1-2, 2023, s. 41-75, DOI: 10.55225/sti.493 (20 pkt).
 5. Brera Alice Silvia, Arrigoni Cristina, Magon Arianna, Conte Gianluca, Belloni Silvia, Bonavina Luigi, Caruso Rosario, Pasek Małgorzata: Mapping the literature on decision regret in patients with non-communicable diseases (NCDs): a scoping review protocol, „BMJ Open”, vol. 13, nr 7, 2023, s. 1-6, DOI: 10.1136/bmjopen-2023-072703 (100 pkt; IF 2,9).
 6. Czarnota-Łydka Kinga, Sudoł-Tałaj Sylwia, Kucwaj-Brysz Katarzyna, Kurczab Rafał, Satała Grzegorz, de Candia Modesto, Samarelli Francesco, Altomare Cosimo Damiano, Carocci Alessia, Barbarossa Alexia: Synthesis, computational and experimental pharmacological studies for (thio)ether-triazine 5-HT6R ligands with noticeable action on AChE/BChE and chalcogen-dependent intrinsic activity in search for new class of drugs against Alzheimer’s disease, „European Journal of Medicinal Chemistry”, vol. 259, 2023, s. 115695, DOI: 10.1016/j.ejmech.2023.115695, łączna liczba autorów: 25 (200 pkt; IF 6,7).
 7. Gieniec Weronika, Jurkiewicz Beata: Perception of people with intellectual disabilities by residents of the Tarnów region, Poland, „Health Promotion & Physical Activity”,  vol. 24, nr 3, 2023, s. 1-6, DOI: 10.55225/hppa.532 (20 pkt).
 8. Grochowska Aneta, Kero Johanna, Teeri Sari, Alinen Pauliina, Kołpa Małgorzata, Cunnigham Sheila, Lillo-Crespo Manuel, Schembri Neville, Abanifi Phylis Farrugia, Stefanowicz-Kocoł Anna: A simulation structure for nursing education in mental health, „Health Promotion & Physical Activity”, vol. 23, nr 2, 2023, s. 13-20, DOI: 10.55225/hppa.517, łączna liczba autorów: 14 (20 pkt).
 9. Grochowska Aneta, Kołpa Małgorzata: Job satisfaction among nurses in the Podkarpackie voivodeship in Poland, „Health Problems of Civilization”, vol. 17, nr 3, 2023, s. 277-288, DOI: 10.5114/hpc.2023.130644 (40 pkt; IF 0,4).
 10. Grychowska Katarzyna, López-Sánchez Uriel, Vitalis Mathieu, Canet Geoffrey, Satała Grzegorz, Olejarz-Maciej Agnieszka, Gołębiowska Joanna, Kurczab Rafał, Pietruś Wojciech, Kubacka Monika: Superiority of the triple-acting 5-HT6R/5-HT3R antagonist and MAO-B reversible inhibitor PZ-1922 over 5-HT6R antagonist intepirdine in alleviation of cognitive deficits in rats, „Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society”, 2023, s. 1-20, DOI: 10.1021/acs.jmedchem.3c01482, łączna liczba autorów: 26 (200 pkt; IF 7,3).
 11. Iwaniec Władysław: Nakładanie korekt finansowych, „Zamówienia Publiczne: Doradca”, nr 12, 2023, s. 21-27.
 12. Iwaniec Władysław: Waloryzacja wynagrodzenia umownego, „Zamówienia Publiczne: Doradca”, nr 8, 2023, s. 16-23.
 13. Jachym Wioletta: Baamboozle – darmowy bank i generator gier, „Życie Szkoły: edukacja wczesnoszkolna”, nr 81, 2023, s. 22-24 (5 pkt).
 14. Jankowicz-Szymańska Agnieszka, Kołpa Małgorzata, Stefanowicz-Kocoł Anna, Konstantinidis Statis Th., Ko Stan, Henderson James, Cunningham Sheila, Hodge Pam, Tilley Zoë, Höijer-Brear Viveka: Towards improving the quality of internships in medicine and allied health professions, „Health Promotion & Physical Activity”, vol. 24, nr 3, 2023, s. 40-49, DOI: 10.55225/hppa.553, łączna liczba autorów: 15 (20 pkt).
 15. Jaślan Dorota, Rosiński Jerzy, Wałaszek Marta, Majewska Renata, Szczypta Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga, Różańska Anna: Polish infection control nurses’ job satisfaction and cooperation with their colleagues reflect how the value of infection control is appreciated by other health care workers: findings from surveys conducted before and during the COVID-19 pandemic, „Antimicrobial Resistance and Infection Control”, nr 12, 2023, Numer artykułu: 76, s. 1-8, DOI: 10.1186/s13756-023-01284-2 (100 pkt; IF 5,5).
 16. Kleszcz Krzysztof, Michoń Katarzyna: The influence of citric acid on the extraction level of manganese in green and black tea infusions, „Science, Technology and Innovation”, vol. 17, nr 1-2, 2023, s. 1-8, DOI:10.55225/sti.504 (20 pkt).
 17. Konstantinidis Stathis, Tilley Zoe, Ko Stan, Henderson James, Cunningham Sheila, Hodge Pam, Stefanowicz-Kocoł Anna, Jankowicz-Szymańska Agnieszka, Grochowska Aneta, Kołpa Małgorzata: Co-creation of a virtual interactive teaching package for auditors of healthcare placements – towards assurance of quality of health care traineeships, „EDULEARN Proceedings, IATED”, 2023, s. 3189-3195, DOI: 10.21125/edulearn.2023.0886, łączna liczba autorów: 24 (5 pkt).
 18. Lukács Andrea, Simon Nóra, Kiss-Kondás Dóra, Szabó Tünde Lebenszkyné, Bąk Mieczysław, Bibro Marta Anna, Jankowicz-Szymańska Agnieszka, Smoła Eliza, Stefanowicz-Kocoł Anna, Wódka Katarzyna: Exploring the pros and cons of online courses for physiotherapists — a theoretical study, „Health Promotion & Physical Activity”, vol. 24, nr 3, 2023, s. 33-39, DOI:10.55225/hppa.527, łączna liczba autorów: 28 (20 pkt).
 19. Niemiec Piotr, Anioł Aleksandra: Charakterystyka procesu aktywacji cząsteczki tlenu molekularnego na solwatowanych wybranych — obliczenia DFT, „Science, Technology and Innovation”, vol. 17, nr 1-2, 2023, s. 30-40, DOI: 10.55225/sti.494 (20 pkt).
 20. Pachowicz Anna: Żydzi i chrześcijanie, z dziejów życia religijnego społeczności żydowskiej w Tarnowie, „Galicja. Studia i materiały”, nr 9, 2023, s. 300-323 (70 pkt).
 21. Pasek Małgorzata, Biel Janina, Goździalska Anna, Jochymek Małgorzata: Quality of Life of Polish Patients with Lymphoma Treated Systemically, „Nursing Reports”, vol. 13, nr 4, 2023, s. 1421-1431, DOI: 10.3390/nursrep13040119 (20 pkt; IF 2,4).
 22. Piotrowska Anna, Szlachetka Agata: Olej z nasion Balanites roxburghii jako nowy surowiec dla kosmetologii, „Aromaterapia”, vol. 29, nr 4, 2023, s. 30-44 (20 pkt).
 23. Rajabi Reza, Olszewska Elżbieta, Jankowicz-Szymańska Agnieszka, Rajabi Farhad, Łabęcka Marta Kinga: Reliability of a self-report questionnaire to assess parents’ postural knowledge, „Biomedical Human Kinetics”,  vol. 15, nr 1, 2023, s. 194-200, DOI: 10.2478/bhk-2023-0023, (140 pkt; IF 0,8).
 24. Russo Sara, Caruso Rosario, Conte Gianluca, Magon Arianna, Vangone Ida, Bascapé Barbara, Maga Giulia, Pasek Małgorzata, Arrigoni Cristina: Development of a Core Outcome Set for Family and Community Nursing: A Delphi Study Protocol, „JMIR Research Protocols”, 2023, DOI:10.2196/51084 (70 pkt; IF 1,7).
 25. Smoła Marek: Domowe roślinne środki lecznicze na podstawie Kalendarza „Szkolnictwa” – organu nauczycieli ludowych na Rok Pański 1896, „Health Promotion & Physical Activity”, vol. 23, nr 2, 2023, s. 29-35, DOI: 10.55225/hppa.514 (20 pkt).
 26. Smoła Marek: Inżyniera Tadeusza Barzykowskiego Wspomnienia Legionisty z pierwszych miesięcy wojny 1914 roku, „Humanities and Cultural Studies”, vol. 4, nr 1, 2023, s. 67-81, DOI: 10.55225/hcs.499 (20 pkt).
 27. Smoła Marek: Popularization of health in Polish philately. Part 2 — postcards, „Health Promotion & Physical Activity”, vol. 24, nr 3, 2023, s. 7-32, DOI: 10.55225/hppa.513 (20 pkt).
 28. Suchorowiec Katarzyna, Szatkowski Piotr, Szczepanik Ewa, Twaróg Rafał, Kisilewicz Michał, Gralewski Jacek: Zaprojektowanie materiału kompozytowego przeznaczonego na lekkie konstrukcje w motoryzacji, „Science, Technology and Innovation”, vol. 17, nr 1-2, 2023, s. 76-84, DOI: 10.55225/sti.508 (20 pkt).
 29. Sudoł-Tałaj Sylwia, Kucwaj-Brysz Katarzyna, Podlewska Sabina, Kurczab Rafał, Satała Grzegorz, Mordyl Barbara, Głuch-Lutwin Monika, Wilczyńska-Zawal Natalia, Jastrzębska-Więsek Magdalena, Czarnota-Łydka Kinga: Hydrophobicity modulation via the substituents at positions 2 and 4 of 1,3,5-triazine to enhance therapeutic ability against Alzheimer’s disease for potent serotonin 5-HT6R agents, „European Journal of Medicinal Chemistry”, vol. 260, 2023, s. 115756, DOI:10.1016/j.ejmech.2023.115756, łączna liczba autorów: 20 (200 pkt; IF 6,7).
 30. Suszek Ewelina: Recykling w poezji Stanisława Grochowiaka, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”, vol. 74, nr 3, 2023, s. 45-70, DOI: 10.5604/01.3001.0054.0120 (70 pkt).
 31. Szatkowski Piotr, Gralewski Jacek, Suchorowiec Katarzyna, Kosowska Karolina, Mielan Bartosz, Kisilewicz Michał: Aging process of biocomposites with the PLA matrix modified with different types of cellulose, „Materials”, vol. 17, nr 1, 2023, Numer artykułu: 22, s. 1-18, DOI: 10.3390/ma17010022, (140 pkt; IF 3,4).
 32. Szczepanik Katarzyna, Lech Grzegorz, Witkowski Kazimierz, Jaworski Janusz, Pałka Tomasz, Piepiora Paweł: Differences in technical and tactical training of the world’s leading national teams in judo tournaments in 2017-2018, „Archives of Budo”, nr 19, 2023, s. 1-9 (200 pkt; IF 2,1).
 33. Ślusarczyk Katarzyna, Kasperowicz Jakub, Gałuszka Dominik, Skrzyniarz Elżbieta: Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia u pacjentki ciężarnej. Część II – ciąża pozamaciczna, „Na Ratunek”, nr 2, 2023, s. 29-36 (5 pkt).
 34. Tomaszewski Kacper, Kurczab Rafał: FTIR fingerprint — testing a new representation of the binary fingerprint based on FTIR spectra in the prediction of physicochemical properties, „Science, Technology and Innovation”, vol. 17, nr 1-2, 2023, s. 9-29, DOI: 10.55225/sti.492 (20 pkt).
 35. Wałaszek Marta, Serwacki Piotr, Cholewa Zbigniew, Kosiarska Alicja, Świątek-Kwapniewska Wioletta, Kołpa Małgorzata, Rafa Elżbieta, Słowik Róża, Nowak Karolina, Różańska Anna: Ventilator-associated pneumonia in Polish intensive care unit dedicated to COVID-19 patients, „BMC Pulmonary Medicine”, vol. 23, nr 1, 2023, Numer artykułu: 443, s. 1-10, DOI:10.1186/s12890-023-02743-7, łączna liczba autorów: 11 (100 pkt; IF 3,1).
 36. Wilkoń Teresa: Józef Czechowicz: katastrofizmyt w połskata poezija w perioda 1930-1939 g, „Literaturen Vestnik, Literaturen Vestnik” Ltd., nr 24, 2023, s. 12-13 (5 pkt).
 37. Wojtyna Ewa, Pasek Małgorzata, Nowakowska Aleksandra, Goździalska Anna, Jochymek Małgorzata: Self at risk: self-esteem and quality of life in cancer patients undergoing surgical treatment and experiencing bodily deformities, „Healthcare”, vol. 11, nr 15, 2023, s. 1-16, DOI: 10.3390/healthcare11152203 (40 pkt).
 38. Zagórska Agnieszka, Partyka Anna, Jastrzębska-Więsek Magdalena, Czopek Anna, Fryc Monika, Siwek Agata, Głuch-Lutwin Monika, Mordyl Barbara, Maślanka Anna, Kurczab Rafał: Synthesis, computational simulations and biological evaluation of new dual 5HT1A/5HT7 receptor ligands based on purine-2,6-dione scaffold, „Bioorganic Chemistry”, vol. 139, 2023, Numer artykułu: 106737, s. 1-13, DOI: 10.1016/j.bioorg.2023.106737, łączna liczba autorów: 11, (140 pkt; IF 5,1).
 39. Zbylut Agnieszka, Wódka Katarzyna: Evaluation of therapeutic management in women with lumbar spine pain complaints, „Health Promotion & Physical Activity”, vol. 23, nr 2, 2023, s. 1-12, DOI: 10.55225/hppa.512 (20 pkt).
 40. Żarów Ryszard, Woronkowicz Agnieszka, Spring Barbara, Kowal Małgorzata, Brudecki Janusz: Reliability of retrospective assessment of the age of first menstruation, „Anthropological Review”, vol. 86, nr 4, 2023, s. 71-80, DOI: 10.18778/1898-6773.86.4.06 (140 pkt).

Uzyskane patenty

 1. Panna Wojciech, Kolbusz Paweł, Kolbusz Jakub, Gasek-Panna Katarzyna, Woźniak Maciej Wojciech System przeciwpowodziowy, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.429277, Numer patentu/prawa: Pat.243231, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 14-03-2019, Data udzielenia prawa: 05-04-2023, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 24-07-2023].

Dzieła artystyczne

 1. Barszczowski Piotr, 10 lat później… – wystawa poplenerowa Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego Masuria 10′, 2023
 2. Barszczowski Piotr, Udział w wystawie zbiorowej IX Salon Wiosenny BWA Tarnów, 2023 (40 pkt).
 3. Barszczowski Piotr, Kurator wystawy poplenerowej Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Zabużu, 2023 (25 pkt).
 4. Barszczowski Piotr, M jak Morze – wystawa poplenerowa Ogólnopolskiego Pleneru Marynistów Polskich, 2023 (40 pkt).
 5. Barszczowski Piotr, Masuria’9. Razem w sztuce – wystawa w „Konduktorowni” w Częstochowie, 2023 (40 pkt).
 6. Barszczowski Piotr, Ostatnia wieczerza XXI – indywidualna wystawa w Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie, 2023 (50 pkt).
 7. Barszczowski Piotr, Projekt identyfikacji wizualnej dla Festiwalu Komedii „TALIA 2023” w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 8. Barszczowski Piotr, Projekt identyfikacji wizualnej dla Festiwalu Muzyki Kameralnej „Bravo Maestro” w Kąśnej Dolnej, 2023 (50 pkt).
 9. Barszczowski Piotr, Projekt identyfikacji wizualnej dla XIII Festiwalu Filmowego „VITAE VALOR”, 2023 (50 pkt).
 10. Barszczowski Piotr, Projekt identyfikacji wizualnej wystawy „Surrealizm, Salwador Dali i inni” w Galerii ARTEKA w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 11. Barszczowski Piotr, Salon Bożonarodzeniowy Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego w Pałacu Sztuki w Krakowie – udział w wystawie zbiorowej, 2023 (40 pkt).
 12. Barszczowski Piotr, Salon Jesienny – wystawa w Galerii ARTEKA w Tarnowie, 2023 (40 pkt).
 13. Barszczowski Piotr, Surrealizm, Salwador Dali i inni – wystawa w Galerii ARTEKA w Tarnowie, 2023 (40 pkt).
 14. Barszczowski Piotr, Wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Debradzie na Słowacji, 2023 (40 pkt).
 15. Barszczowski Piotr, Wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Mechelinkach, 2023 (40 pkt).
 16. Barszczowski Piotr, Wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Zabużu, 2023 (40 pkt).
 17. Barszczowski Piotr, Wystawa poplenerowa Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „ART FRIENDS”, 2023 (40 pkt).
 18. Barszczowski Piotr, Wystawa poplenerowa Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Smołdzinie, 2023 (40 pkt).
 19. Bartak-Lisikiewicz Agnieszka, Crossing over – wideoinstalacja upubliczniona w ramach wystawy „Życie ukryte. Dziecko w polskiej sztuce współczesnej” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, 2023 (50 pkt).
 20. Bartak-Lisikiewicz Agnieszka, Listy do R. – wystawa organizowana w ramach sekcji Laboratorium Cracow Art Week Krakers, 2023 (40 pkt).
 21. Bartak-Lisikiewicz Agnieszka, Ujma Magdalena, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie, Joanna Marianna Tyborowska, Moja matka moja córka – książka w ramach projektu artystycznego prezentowana podczas wystawy Ogetto Libro w ADI Design Museum w Mediolanie, 2023 (50 pkt).
 22. Bartak-Lisikiewicz Agnieszka, Warkocze – instalacja upubliczniona w ramach wystawy „Sploty i więzi” w Galerii Tkackiej Na Jatkach we Wrocławiu, 2023 (50 pkt).
 23. Bernacka Dorota, 12. Międzynarodowe Biennale Miniatury – wystawa pokonkursowa w Galerii Test Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie, 2023 (40 pkt).
 24. Bernacka Dorota, NIE WIEM DLACZEGO CZERWONE – upublicznienie dzieła w ramach IX Salonu Wiosennego BWA w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 25. Bernacka Dorota, Salon Jesienny – wystawa w Galerii ARTEKA w Tarnowie, 2023 (40 pkt).
 26. Bernacka Dorota, VII Salon Bożonarodzeniowy ZPAP, Okręg Krakowski, 2023 (40 pkt).
 27. Borek Dominika, Ojczyzna I, Ojczyzna II – dwa rysunki z cyklu Ojczyzna, 2023 (50 pkt).
 28. Borek Dominika, Sploty i więzi – indywidualna wystawa w Galeria Tkackiej na Jatkach we Wrocławiu, 2023 (50 pkt).
 29. Borek Dominika, Wobec natury – indywidualna wystawa w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, 2023 (50 pkt).
 30. Bujak Ewa, Juror w konkursie KIDS TIME’ STAR, 2023 (25 pkt).
 31. Bujak Ewa, Kolekcja odzieży medycznej oraz akcesoriów – linia Active – dla firmy ELDAN sp. z o.o. sp. k., 2023 (50 pkt).
 32. Bujak Ewa, Kolekcja odzieży medycznej oraz akcesoriów – linia Elite – dla firmy ELDAN sp. z o.o. sp. k., 2023 (50 pkt).
 33. Bujak Ewa, Kolekcja odzieży medycznej oraz akcesoriów – linia Smart – dla firmy ELDAN sp. z o.o. sp. k., 2023 (50 pkt).
 34. Bujak Ewa, Projekt konstrukcji pokrowca z nakładką antysmogową do wózków dziecięcych, 2023 (50 pkt).
 35. Bujak Ewa, Projekt, realizacja i konstrukcja powłoki tekstylnej do systemu pomiaru ubrań do sprzedaży przez internet MORFER – VISE2, 2023 (50 pkt).
 36. Chmiel Stanisław, „Bez tytułu” – prezentacja podczas wystawy „Surrealizm, Salvador Dali i inni” – ARTEKA, Tarnów, 2023 (50 pkt).
 37. Chmiel Stanisław, „Odnaleziony” – upublicznienie pracy rzeźbiarskiej – IX Salon BWA Tarnów 2023, 2023 (50 pkt).
 38. Chmiel Stanisław, „Zagadki Minotaura” – upublicznienie pracy rzeźbiarskiej – ARTEKA, Tarnów, 2023 (50 pkt).
 39. Chmiel Stanisław, Autorskie opracowanie projektu i wykonanie 10 tablic informacyjnych „Drogi Arboretum” w Bolestraszycach, 2023 (50 pkt).
 40. Chmiel Stanisław, Maszkaron – Trefniś – element przestrzenny projektu „Szlak Maszkaronów” w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 41. Dubanowicz Marta, Kolekcja ubrań jesień-zima 2023/2024 dla firmy Click Fashion, 2023 (50 pkt).
 42. Dubanowicz Marta, Kolekcja ubrań wiosna – lato 2023 dla firmy Click Fashion, 2023 (50 pkt).
 43. Fleszar Nika, Dreier Martin, Fleszar Roman, Dolina fal – wideoinstalacja – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Dolina fal” Niki Fleszar w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (25 pkt).
 44. Fleszar Roman, „Notatki z Podróży” wystawa indywidulana w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 45. Fleszar Roman, GÓRSKA RZEKA 1_75 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 46. Fleszar Roman, GÓRSKA RZEKA 1_76 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 47. Fleszar Roman, Joanna Srebro-Drobiecka (1932-2006) – malarstwo, kurator wystawy, 2023 (25 pkt).
 48. Fleszar Roman, IX Ogólnopolski Plener Malarski Księży Dwór – wystawa w Pałacu w Księżym Dworze, 2023 (40 pkt).
 49. Fleszar Roman, Kurator wystawy prac malarskich grupy plastycznej „Vena”, 2023 (25 pkt).
 50. Fleszar Roman, NAD JEZIOREM 1_54 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 51. Fleszar Roman, O ZACHODZIE 1_67 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 52. Fleszar Roman, RZEKA ZIMĄ II 1_79, 2023 (50 pkt).
 53. Fleszar Roman, Salon Jesienny, 2023 (40 pkt).
 54. Fleszar Roman, SAMOTNE DRZEWO 1_52 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 55. Fleszar Roman, SCHODY 1_64 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 56. Fleszar Roman, Stara Świątynia I 1_53 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 57. Fleszar Roman, Stara Świątynia II 1_55 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 58. Fleszar Roman, STARY DOM 1_84 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 59. Fleszar Roman, STARY MUR 1_57 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 60. Fleszar Roman, ULICZKA NAD MORZEM 1_69 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 61. Fleszar Roman, WIDOK NA ZATOKĘ 1_56 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 62. Fleszar Roman, Wnętrze we dworze KSIĘŻY DWÓR 1_61 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 63. Fleszar Roman, Wystawa jubileuszowa pt. „Vita brevis, ars longa…” w Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach, 2023 (40 pkt).
 64. Fleszar Roman, ZAKOLE RZEKI I 1_58 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 65. Fleszar Roman, ZAKOLE RZEKI II 1_59 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 66. Fleszar Roman, ZAKOLE RZEKI III 1_60 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 67. Fleszar Roman, ZAMEK 1_83 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 68. Fleszar Roman, ZAUŁEK 1_82 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 69. Fleszar Roman, ZIMA 1_81 – dzieło upublicznione w ramach wystawy indywidualnej „Notatki z Podróży” w Galerii Arteka w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 70. Janus-Szybist Antonina, Figura – dzieło zakwalifikowane do finału Konkursu Fundacji im. Franciszki Eibisch o Nagrodę Eibischa 2023, 2023 (50 pkt).
 71. Janus-Szybist Antonina, Jestem złą publicznością dla swojej pamięci – dzieło upublicznione w ramach wystawy „Urodziny, czyli tyle naraz świata ze wszystkich stron świata” w Mediolanie, 2023 (50 pkt).
 72. Janus-Szybist Antonina, Ryby na stole – dzieło upublicznione w ramach wystawy „Genius Loci Akademii” w Galerii Pryzmat w Krakowie, 2023 (50 pkt).
 73. Janus-Szybist Antonina, Szybist Wojciech, All that jazz – dzieło zakwalifikowane do finału Międzynarodowego Konkursu Plakatu „WE WANT JAZZ”, 2023 (50 pkt).
 74. Kołek Wojciech, 28 Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, 2023 (40 pkt).
 75. Kołek Wojciech, Juror Międzynarodowej Wystawy Kultury, Sztuki i Komunikacja w ramach II Międzynarodowego Sympozjum Kultury, Sztuki i Komunikacji UKSANİL w Turcji, 2023 (25 pkt).
 76. Kołek Wojciech, Juror w polskiej części międzynarodowego konkursu World Skills, 2023 (25 pkt).
 77. Kołek Wojciech, Oprawa graficzna 21. Krakowskiego Festiwalu Górskiego, 2023 (50 pkt).
 78. Kołek Wojciech, Plakat i oprawa graficzna Programu Prezentacji Tańca „Rollercoaster — Translacje”, 2023 (50 pkt).
 79. Kwiek Grzegorz, Patchlab Digital Art Festival, 2023 (50 pkt).
 80. Kwiek Grzegorz, Projekt graficzny festiwalu Open Eyes Art Festival 2023, 2023 (50 pkt).
 81. Pawłowski Michał, Identyfikacja wizualna XI edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, 2023 (50 pkt).
 82. Pawłowski Michał, Opracowanie graficzne książki „Paryż belle epoque. Sekrety miasta świateł” autorstwa Marty Orzeszyny i Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, 2023 (50 pkt).
 83. Pawłowski Michał, Projekt graficzny okładki książki „Dziewczyna w czarnej sukience” autorstwa Ewy Wilczyńskiej, 2023 (50 pkt).
 84. Pawłowski Michał, Projekt graficzny okładki książki „Kraj, w którym umrę” autorstwa Marcina Matczaka, 2023 (50 pkt).
 85. Pawłowski Michał, Projekt graficzny okładki książki „Miasto zwycięstwa” autorstwa Salmana Rushdiego, 2023 (50 pkt).
 86. Pawłowski Michał, Projekt graficzny okładki książki „Wojna o Picassa” autorstwa Hugh Eakina, 2023 (50 pkt).
 87. Pawłowski Michał, Projekt graficzny okładki książki „Zwykła przyzwoitość” autorstwa Wojciecha Chmielarza, 2023 (50 pkt).
 88. Pokrywka Przemysław, Przekraczać granice – wystawa w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dębickie Korzenie- Krzysztof Penderecki in memoriam, 2023 (40 pkt).
 89. Pokrywka Przemysław, Salon Zimowy – wystawa zorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Krakowie, 2023 (40 pkt).
 90. Pokrywka Przemysław, Syreny z Tytana – wystawa indywidualna w Galerii r_z w Rzeszowie, 2023 (50 pkt).
 91. Pokrywka Przemysław, Teorie niepopularne – dzieło upublicznione w ramach 9th International Biennial „The Art of Miniature”, 2023 (50 pkt).
 92. Pokrywka Przemysław, Upublicznienie prac malarskich z cyklu „Domniemania i konfabulacje” w ramach 27. Międzynarodowego Wschodniego Salonu Sztuki – Lublin 2023, 2023 (50 pkt).
 93. Surzycki Marcin, „Flashback1”, „Flashback2”, „Flashback5”, „Flashback6” – 18. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki w Łodzi, 2023 (40 pkt).
 94. Surzycki Marcin, In the blue sky – wystawa grafiki „Energia Kosmosu, rytmy natury” w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, 2023 (40 pkt).
 95. Surzycki Marcin, Predictions 4 – 9th NBC Meshtec Tokyo International Screen Print Biennial, 2023 (40 pkt).
 96. Surzycki Marcin, Przepowiednie 7 – wystawa IS/POL w SÍM Gallery w Reykjaviku, 2023 (50 pkt).
 97. Surzycki Marcin, Udział w wystawie z okazji 100-lecia Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w Galerii Sztuki Nowoczesnej, 2023 (40 pkt).
 98. Tyborowska Joanna, Oprawa graficzna festiwalu „Open Eyes Art Festival”, 2023 (50 pkt).
 99. Tyborowska Joanna, Projekt plakatu do wystawy dyplomów Wydziału Sztuki ANS w Tarnowie pt. „Wynurzenie” w Galerii TCK, 2023 (50 pkt).
 100. Winiarski Tomasz, ART AND SCIENCE 5_art of apoptosis – wystawa zbiorowa, 2023 (40 pkt).
 101. Zuba-Benn Aleksandra, Dzieło z cyklu „Biochromatic” – wystawa „Salon Bożonarodzeniowy” w Pałacu Sztuki w Krakowie, 2023 (50 pkt).
 102. Zuba-Benn Aleksandra, Gdzie ja to pomieszczę – dzieło upublicznione w ramach wystawy „Urodziny, czyli tyle naraz świata ze wszystkich stron świata” w Mediolanie, 2023 (50 pkt).
 103. Zuba-Benn Aleksandra, Pod wiszącą skałą – dzieło upublicznione w ramach wystawy „Salon Jesienny” w Galerii Arteka STAP w Tarnowie, 2023 (50 pkt).
 104. Zuba-Benn Aleksandra, Relacje – dzieło zrealizowany podczas XX Międzynarodowego Pleneru Wikliniarskiego w Bolestraszycach, 2023 (50 pkt).
 105. Zuba-Benn Aleksandra, Zmierzch nadchodzi powoli – dzieło upublicznione w ramach wystawy „Wyszyte” w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, 2023 (50 pkt).
 106. Zuba-Benn Aleksandra, Z-widzenia 2 – wystawa indywidualna w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, 2023 (50 pkt).