Horyzont Europa – otwarte nabory wniosków – klaster 2 i 4!

Horyzont Europa - klaster 4 - baner

Otwarte są nabory wniosków w nowych konkursach w ramach:

  • Klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna. Obszar technologii przemysłowych. Projekty należy złożyć do 7 marca 2023 (I etap dla wniosków dwuetapowych) i 20 kwietnia 2023 dla wniosków jednoetapowych i 5 października 2023 (II etap dla wniosków dwuetapowych) (więcej informacji na stronie NCBR).
  • Klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna. Obszar technologii cyfrowych. Konkursy otwarte są do 29 marca 2023 (więcej informacji na stronie NCBR).
  • Klastra 2 – Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne. Projekty należy złożyć do 14 marca 2023, a dla tematów dotyczących Europejskiej Chmury Współpracy na rzecz Dziedzictwa Kulturowego – do 21 września 2023 (więcej informacji na stronie NCBR).