Granty na Eurogranty – spotkanie informacyjne 24.04.2024

Eurogranty - baner

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w webinarium pt.: Wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, przybliżającym zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, składanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – Działanie 2.12 Granty na Eurogranty.

Nabór wniosków i webinar skierowane są do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych.

Działanie „Granty na Eurogranty” ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na udziale wnioskodawcy w Programie UE, obejmujące działania polegające na przygotowaniu Eurograntu, w tym te podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów Eurograntu, przygotowaniem wniosku/aplikacji o Eurogrant, ewentualną jego korektą i prezentacją w ramach oceny w Programie UE.

Link do rejestracji

Więcej informacji na temat konkursu „Granty na Eurogranty” – oferta dla organizacji badawczych.