Gospodarka o obiegu zamkniętym oraz biogospodarka w programie Horyzont Europa – webinarium

Biogospodarka - zdjęcie ilustracyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Krajowy Punkt Konsultacyjny zapraszają na webinarium poświęcone cyfrowej gospodarce o obiegu zamkniętym i neutralnej dla klimatu – jednemu z z kluczowych elementów pierwszego planu strategicznego dla programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2024.

Podczas webinarium przedstawione zostaną możliwości finansowania innowacyjnych projektów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz biogospodarki. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych:  przedstawicieli uczelni, instytutów badawczych, przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw, miast oraz organizacji pozarządowych. Udział w webinarium jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Termin: 13 lipca br., godz. 10:00-12:30 (online)
Zarejestruj się!