2 mln zł na wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem!

Innowacje - zdjęcia ilustracyjne

1 lipca 2021 r. MEiN ogłosił uruchomienie programu „Nauka dla Społeczeństwa”, którego celem jest wsparcie uczelni w realizacji projektów budujących współpracę pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Projekty zgłaszane w tym konkursie dotyczyć powinny być wpisane w jeden z trzech obszarów:

  1. Doskonałość naukowa (m.in. podnoszenie jakości i przełomowość badań naukowych, umiędzynarodowienie, podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej).
  2. Nauka dla innowacyjności (m.in. poprawa współpracy z otoczeniem gospodarczym, wspieranie innowacji, komercjalizacja wyników badań, upowszechnianie wiedzy o związkach nauki, innowacyjności i gospodarki).
  3. Humanistyka — społeczeństwo — tożsamość (m.in. promocja badań humanistycznych, interdyscyplinarność w obszarze humanistyki, promocja idei polskości w historii, kulturze, myśli politycznej, tożsamość narodowa i tradycja narodowa, tradycje regionalne, muzealnictwo).

Projekty zgłaszane w programie:

  • nie mogą być zaplanowane na okres dłuższy niż 24 miesiące;
  • koszt realizacji musi się zawierać w przedziale od 100 tys. do 2 mln zł;
  • nie mogą obejmować działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki –  Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN-OSF).

Szczegółowy opis obszarów programowych, warunki udziału w programie, tryb przeprowadzania naboru oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków znajdziecie Państwo w załączonym Komunikacie MEiN (pdf 295 KB).