Ewaluacja – nowe rozporządzenie MEiN i terminy prac w POL-on

Ewaluacja - zdjęcie ilustracyjne

28 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (opublikowane 13.01.2021 r.)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nim. W rozporządzeniu określono m.in. limity znaków określone w systemie dla opisów osiągnięć artystycznych i opisów efektów wpływu działalności naukowej i artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (Kryterium III w ewaluacji), co jest istotne dla właściwego przygotowania wymaganej dokumentacji.

Informujemy ponadto, że Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy  przedstawił harmonogram prac związanych z systemem raportowania w POL-on osiągnięć uczelni , które będą brane pod wagę w najbliższej ewaluacji jakości działalności naukowej.

Wybrane, ważne dla ewaluacji terminy:

  • luty 2021 (koniec miesiąca) – moduł zbierający dane o patentach na wynalazki, których twórcami lub współtwórcami są pracownicy uczelni
  • marzec 2021 – nowy moduł Dane artystyczne (termin wprowadzenia danych za lata 2017-2020 – 30.06.2021, termin wprowadzenia danych za 2021 r. – 15.01.2022)
  • marzec 2021 – nowy moduł Dane finansowe jednostki – w tym przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań
  • maj 2021 – dostosowanie do zasad ewaluacji modułu Projekty naukowe
  • czerwiec 2021 – udostępnienie obsługi opisów wpływu działalności naukowej i artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki  (termin wprowadzenia danych za 2017-2020 – 30.06.2021)

Pełny harmonogram prac planowanych w systemie POL-on znajdziecie Państwo tutaj.