Nowa monografia pracowników Katedry Filologii Polskiej

Pachowicz-Choinska-okladka-ksiazki-pozioma

Miło nam poinformować, że nakładem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie ukazała się monografia zatytułowana Językoznawstwo, stylistyka, kultura, zawierająca prace ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Wilkoniowi – wybitnemu językoznawcy, wykładowcy Uniwersytetu w Nancy, Sorbony, Instituto Universitario Orientale w Neapolu, wieloletniemu pracownikowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Redaktorami naukowymi tomu są pracownicy Katedry Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie – Pani Profesor Małgorzata Pachowicz oraz Pani Profesor Krystyna Choińska.

Monografia, podobnie jak wcześniejsza publikacja poświęcona Profesorowi Wilkoniowi Język nam dano jako dar nieba, ukazała się w serii wydawniczej „Utinam Cogites”, poświęconej m.in. dziełom humanistów, naukowców związanych zawodowo z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie.

W publikacji czytelnicy znajdą prace nauczycieli akademickich PWSZ: prof. dr  hab. Jadwigi Kowalikowej, prof. dr hab. Teresy Wilkoń, ks. Prof. dra hab. Michała Drożdża, prof. dra hab. Bogusława Dunaja, prof. dra hab. Wacława Rapaka, dr hab. Zofii Cygal-Krupy, prof. Uczelni, dr hab. Małgorzaty Pachowicz, prof. Uczelni, dra hab. Zygmunta Mazura, prof. Uczelni, dr Krystyny Choińskiej, prof. Uczelni,  dr Anny Gądek, prof. Uczelni, dr Agnieszki Mocyk, ale także teksty, których autorami są pracownicy naukowi związani z innymi ośrodkami akademickimi: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Ryszard Koziołek (Rektor), prof. dr hab. Ewa Kosowska, prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska, prof. dr hab. Aldona Skudrzyk, prof. dr hab. Bożena Witosz, prof. dr hab. Jerzy Paszek, prof. dr hab. Marek Piechota, dr hab. Anna Gomóła, dr Eugeniusz Jaworski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Stanisław Koziara, dr hab. Jerzy Stefan Ossowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Stanisław Gajda (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Maria Wojtak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), a także prof. dra hab. Franciszek Ziejka (zmarły w lipcu 2020 r. historyk literatury, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

[…] Studia i szkice, które składają się na niniejszą publikację, prezentują to, co trwałe, stabilne, tradycyjne, niezmienne i to, co przemijające, zmienne, współczesne w języku, kulturze, literaturze, edukacji… Nawiązują zatem do zagadnień trwania i zmienności, kwestii, które Profesor Aleksander Wilkoń rozważał w swoich artykułach. Stawiał w nich – kierowane przede wszystkim do filozofów – m.in. pytania:

„Skąd bierze się trwanie, stabilność, niezmienność elementów, znaków, form językowych, oczywiście niezmienność wybranych składników, funkcjonujących na przestrzeni dwu (i więcej) tysiącleci bądź w perspektywie rozwoju poszczególnych języków etnicznych, wyłonionych ze wspólnoty słowiańskiej, a więc w perspektywie ponad tysiąca lat? (…) Czy trwanie tkwi w naturze świata, czy jest tylko atrybutem boskim czy ludzką tęsknotą za tym, co powinno być nieśmiertelne?”

(fragm. wprowadzenia do monografii: K. Choińska, M. Pachowicz, Współczesność i tradycja jako atrybuty opisu rzeczywistości)

Zapraszamy do lektury!