Dysfunkcje motoryczne u dzieci

HPPA - ćwiczący na matach

Wiele dysfunkcji somatycznych i motorycznych pojawiających się w wieku dojrzałym ma swój początek w wieku dziecięcym, a dolegliwości narządu ruchu u osób dorosłych są niejednokrotnie wynikiem wcześniejszych zaniedbań.

Dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska i dr Wiesław Wojtanowski z Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ wspólnie z Pauliną Kozioł z KS ZKS Unia Tarnów poddali badaniom prawie 200 dzieci w wieku 11–13 lat z Tarnowa i okolic. Celem ich pracy była ocena wpływu nadmiernej masy ciała i ustawienia koślawego kolan na symetrię i zakres ruchu miednicy w chodzie u dzieci. Wyniki swoich badań opublikowali w artykule Symetria i zakres ruchu miednicy w chodzie a status masy ciała i ustawienie kolan u dzieci w wieku szkolnym, zamieszczonym w najnowszym numerze czasopisma „Health Promotion and Physical Acitivity” (t. 12, nr 3, s. 16-21).

Przeprowadzone badania pokazały, że istnieje istotny związek pomiędzy nadwagą i otyłością a koślawością kolan. Nadmierna masa ciała wpływa też na symetrię i zakres ruchu miednicy podczas chodu. Autorzy postulują w swojej pracy, aby reedukacja chodu była elementem kinezyterapii zarówno u dzieci z koślawym ustawieniem kolan, jak i dzieci z nadmierną masą ciała.

Zachęcamy do lektury artykułu na stronie internetowej czasopisma.

(Zdjęcie ilustracyjne Freepik)