Bezpłatna publikacja artykułów w wydawnictwie Elsevier

Czasopisma - zdjęcie ilustracyjne

Przypominamy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest uprawiona do korzystania z programu publikowania otwartego Elsevier, finansowanego ze środków MNiSW. Oznacza to, że pracownicy prowadzący badania naukowe mogą publikować swoje artykuły w prestiżowych, wysoko punktowanych czasopismach tego wydawcy bezpłatnie (program A). Pula artykułów przeznaczonych do finansowania w 2021 r. wyniesie 1500 i obejmie wyłącznie prace zgłoszone do publikacji  w 2021 r. Po wyczerpaniu limitu publikacji bezpłatnych uruchomiony zostanie program B, umożliwiający publikację z 10% rabatem (dla artykułów zgłoszonych w 2021 r.). Finansowanie publikacji ze środków PWSZ wymaga zgody Rektora.

Jak wziąć udział w programie?

Aby wziąć udział w programie należy zgłosić artykuł do publikacji w wybranym czasopiśmie z listy czasopism objętych programem. Wykaz czasopism jest ogłaszany na stronie WBN. Jeśli artykuł otrzyma pozytywne recenzje i zostanie zaakceptowany do druku, autor korespondencyjny, wypełniając przesłany na jego adres formularz wyboru modelu publikacji (Rights and Acces), otrzyma możliwość skorzystania z publikacji otwartej (gold open access) finansowanej w całości z programu (A) lub publikacji otwartej na koszt PWSZ ze zniżką (programu B). Autorem korespondencyjnym powinien być pracownik PWSZ i tę uczelnię wskazać w artykule jako swoją afiliację.

Pełny opis programu, listę czasopism i prezentację formularzy dla programów A i B  znajdziecie Państwo na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Pytania w sprawie programu prosimy kierować do Działu Badań Naukowych: Lidia Matuszewska, e-mail: l_matuszewska@pwsztar.edu.pl.

(Zdjęcie ilustracyjne: Książka zdjęcie utworzone przez Racool_studio – pl.freepik.com)