Doskonała nauka II – nabór wniosków!

Konferencja - zdjęcie ilustracyjne

MEiN uruchomiło kolejną edycję konkursu Doskonała nauka II. W ramach tego programu uczelnia może się ubiegać o dofinansowanie organizacji konferencji naukowych i publikacji monografii naukowych.

Program składa się z następujących modułów:

 1. Wsparcie konferencji naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
 2. Wsparcie monografii naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  • tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz
  • udostępnieniu monografii naukowych w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Termin składania wniosków:

 • rozpoczęcie: 1 lutego 2023 r. godz. 8:00
 • zakończenie: 2 marca 2023 r. godz. 16:00

Wysokość dofinansowania

 1. Wsparcie konferencji naukowych – nie więcej niż 400 000 zł,
 2. Wsparcie monografii naukowych – nie więcej niż 80 000 zł
  – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Maksymalny okres realizacji projektu  – 24 miesiące.

Więcej informacji na temat programu na stronie MEiN.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z Działem Badań Naukowych, tel. 14 63 16 592.