Społeczna odpowiedzialność nauki II – nabór wniosków do 2.03.2023!

mężczyzna pracujący na tablecie - widoczna ręka i tablet

Z dniem 1 lutego 2023 r. rozpoczęto nabór wniosków w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II”, ustanowionego Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r.  Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z modułów:

 1. Popularyzacja nauki – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  • organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
  • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
 2. Wsparcie dla bibliotek naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Termin składania wniosków:

 • rozpoczęcie: 1 lutego 2023 r. godz. 8:00
 • zakończenie: 2 marca 2023 r. godz. 16:00

Wysokość dofinansowania

 1. Popularyzacja nauki – nie więcej niż 1 000 000 zł,
 2. Wsparcie dla bibliotek naukowych – nie więcej niż 250 000 zł
  – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Maksymalny okres realizacji projektu  – 24 miesiące.

Więcej informacji na temat programu na stronie MEiN.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z Działem Badań Naukowych, tel. 14 63 16 592.