Program publikowania otwartego Springer w 2021 r.

Czasopisma 2 - zdjęcie ilustracyjne

Zachęcamy pracowników do bezpłatnej publikacji artykułów w czasopismach hybrydowych Springer. W 2021 r. wznowiony zostanie program publikowania otwartego finansowanego ze środków przeznaczanych na zakup krajowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer. PWSZ w Tarnowie została zgłoszona do licencji krajowej Springer, co daje pracownikom afiliującym swoje prace w PWSZ możliwość bezpłatnego publikowania w czasopismach Springer, umieszczonych w wykazach MNiSW.

Jak skorzystać z programu?

Aby wziąć udział w programie należy zgłosić artykuł do publikacji w wybranym czasopiśmie z listy prawie 2000 czasopism objętych programem. Wykaz czasopism jest ogłaszany na stronie WBN. (Uwaga: program nie obejmuje czasopism BioMed Central oraz SpringerOpen). Do programu można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji tekstu do publikacji. Autor korespondencyjny otrzymuje wtedy link do formularza internetowego (MyPublication). Wskazanie w formularzu afiliacji PWSZ w Tarnowie  umożliwia skorzystanie  z publikacji finansowanej w ramach licencji krajowej (Special open access agreement), jeśli przyjęta na dany rok pula artykułów nie została wyczerpana.

Pełny opis programu, listę czasopism i prezentację formularza znajdziecie Państwo na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Pytania w sprawie programu prosimy kierować do Działu Badań Naukowych: Lidia Matuszewska, e-mail: l_matuszewska@pwsztar.edu.pl.

(Zdjęcie ilustracyjne: Książka zdjęcie utworzone przez Racool_studio – pl.freepik.com)