TYGIEL 2023 – konferencja naukowa 23-26 marca 2023 r.

Sala konferencyjna - zdjęcie ilustracyjne

W imieniu organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL – zapraszamy do udziału w XV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 23-26 marca 2023 roku.

TYGIEL 2023 - plakatKonferencja będzie prowadzona w formie hybrydowej (Lublin/online). Wydarzenie potrwa aż 4 dni, z czego 23-26 marca będziemy mieli możliwość spotkania zdalnego i łączenia się z Uczestnikami na całym świecie. Natomiast 25-26 marca będziemy mieli okazję prowadzić sesje stacjonarne (również transmitowane online).

TYGIEL 2023 jest Konferencją interdyscyplinarną, akceptowane są zgłoszenia wystąpień z zakresu wszystkich dyscyplin w ramach:

  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • nauk przyrodniczych;
  • nauk ścisłych;
  • nauk technicznych;
  • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • nauk humanistycznych;
  • nauk społecznych;
  • obszaru sztuki.

Konferencja TYGIEL od lat ceniona jest za możliwość przedstawienia i upowszechnienia prac naukowych ze wszystkich obszarów nauki, co wiąże się ze współpracą pomiędzy osobami podejmującymi rozwiązania tych samych problemów, ale wykorzystujących inne narzędzia, metody badawcze i bazującymi na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

I tura rejestracji trwa do 25 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.konferencja-tygiel.pl/