Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską – nagrody pieniężne dla absolwentów i promotorów!

Konkurs o nagrodę prezesa ARP - plakat

W imieniu organizatora konkursu o nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  zapraszamy do zgłaszania prac dyplomowych – licencjackich, inżynierskich, magisterskich. Dla laureatów i ich promotorów przewidziano nagrody pieniężne 1500-4000 zł!

Ideą konkursu jest zwiększenie zainteresowania kluczowymi dla rozwoju polskiej gospodarki zagadnieniami związanymi z innowacjami w przemyśle, restrukturyzacją, efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz rolą ARP S.A. jako podmiotu zajmującego się wsparciem przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także promocja ARP S.A., w tym jako Organizatora Konkursu,  w środowisku akademickim.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w trzech kategoriach: 1) praca magisterska; 2)  praca licencjacka; 3) praca inżynierska.

Prace zgłaszane do konkursu powinny być związane z następującymi obszarami tematycznymi:

 • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie;
 • współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem;
 • zarządzanie w grupach kapitałowych;
 • wodór i zielona rewolucja.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje Uczelnia za zgodą autora.
 • Uczestnikiem konkursu jest autor zgłoszonej pracy dyplomowej.
 • Uczelnia może zgłosić nie więcej niż jedną pracę w każdej kategorii, zgłaszane prace powinny zostać obronione w 2021 lub 2022 r.

Terminy

 • Termin zgłaszania prac upływa 7 października 2022 r. o godzinie 16:00.

Kryteria oceny

 • możliwość zastosowania przedstawionych w Pracy rozwiązań w obszarach wskazanych w warunkach konkursu;
 • możliwość zastosowania przedstawionych w Pracy rozwiązań w obszarach działalności spółek z grupy Organizatora;
 • poziom merytoryczny pracy;
 • innowacyjność rozwiązań zaprezentowanych w pracy;
 • oryginalność;
 • komunikatywność przekazu.

Nagrody dla laureatów

 • miejsce pierwsze – nagroda pieniężna w wysokości 4000,00 zł oraz płatny 3-miesięczny staż w ARP S.A. lub jednej ze spółek z Grupy ARP;
 • miejsce drugie – nagroda pieniężna w wysokości 2500,00 zł;
 • miejsce trzecie – nagroda pieniężna w wysokości 1500,00 zł;
 • wyróżnienie  – nagroda pieniężna w wysokości 1000,00 zł.

Nagrody dla promotorów

 • nagroda pieniężna w wysokości nagrody przyznanej laureatowi

Wyniki konkursu już w listopadzie 2022, gala finałowa – 8 listopada 2022 r.

Kontakt w sprawie konkursu: Pani Dorota Nowak-Wierzbińska – Ekspert, tel. 022 695 37 45, mail: dorota.nowak-wierzbinska@arp.pl.