Trwa nabór do konkursów NCN OPUS 27 i PRELUDIUM 23 z budżetem 490 mln zł!

Konkurs NCN - ilustracyjne

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: OPUS 27 na projekty badawcze realizowane przez naukowców na każdym etapie kariery oraz PRELUDIUM 23 skierowany do badaczy bez stopnia doktora.

OPUS 27

OPUS ma najszerszą formułę ze wszystkich konkursów NCN. Jest otwarty dla badaczy na każdym etapie kariery. Warunkiem wstępnym udziału w konkursie jest posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej, a w przypadku działalności naukowej w obszarze twórczości i sztuki przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego.

Budżet konkursu wynosi 450 mln zł.

PRELUDIUM 23

Konkurs PRELUDIUM 23 jest skierowany do naukowców bez stopnia doktora. Zainteresowani mogą uzyskać grant na realizację projektów w polskich jednostkach, trwających 12, 24 lub 36 miesięcy w wysokości odpowiednio 70 tys. zł, 140 tys. zł lub 210 tys. zł. Temat projektu może być związany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Wnioski można składać do 17 czerwca za pośrednictwem systemu OSF.

Wnioskodawcą jest Uczelnia. Wniosek do NCN może złożyć również osoba fizyczna, która nie jest zatrudniona w żadnym podmiocie w chwili złożenia wniosku, ale planuje takie zatrudnienie ze środków grantu.

Wyniki konkursów zostaną opublikowane najpóźniej w grudniu 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej NCN.