Nauka w Polsce 2023 – raport

Nauka w Polsce 2023 - strona tytułowa

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszym raportem Nauka w Polsce 2023 opracowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Raport jest kolejną publikacją z cyklu monitorującego stan nauki w Polsce. Przedstawiono w nim najważniejsze charakterystyki sfery nauki w Polsce do 2022 roku (tam, gdzie to było możliwe, zaprezentowano też dane z 2023 roku). Zestawiono je  z danymi z poprzednich lat, a także z informacjami z innych państw, co pozwala umiejscowić zmiany zachodzące w Polsce na tle szerszych tendencji pojawiających się w omawianej sferze w Europie i na świecie.

W publikacji omówiono następujące zagadnienia:

  • finansowanie sfery B+R w Polsce
  • finansowanie instytucjonalne
  • finansowanie projektowe
  • finansowanie międzynarodowe
  • efekty działalności naukowej.

Raport jest dostępny w systemie RAD-on, wchodzącym w skład Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym.

Zobacz raport Nauka w Polsce 2023 na stronie RAD-on.