System SEDN na konferencji LUMEN

Ewaluacja - zdjęcie ilustracyjne

Techniczna obsługa procesu ewaluacji, czyli tworzony przez OPI PBI System Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN), była tematem jednego z paneli dyskusyjnych w trakcie „LUMEN – Konferencji dla Liderów Zarządzania Uczelniami”.

Prezentację nowego systemu, będącego częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, prowadzili pracownicy Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Ośrodka Badawczego  Pani Małgorzata Paszkowska, kierownik projektu SEDN i Pan Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania.

– Wszystkie uczelnie w Polsce, a zwłaszcza wydzielone jednostki zajmujące się gromadzeniem dorobku naukowego pracowników i przygotowaniem danych do ewaluacji ministerialnej,  z pewnością niecierpliwie czekają na udostępnienie nowego systemu ewaluacji. Dzisiaj w trakcie konferencji mogliśmy dowiedzieć się w bardzo ogólnym zarysie, jak będzie wyglądać ten system, skąd będą pobierane dane i jak będzie wyglądać ich poprawa – mówi Lidia Matuszewska, pracownik Biura Działu Badań Naukowych. Zaprezentowane ekrany wyglądały obiecująco. Mam nadzieję, że wersja demonstracyjna systemu zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku i będziemy mieć cały rok 2021 na prace z systemem i danymi, które zasilą go przed planowaną w 2022 r. ewaluacją jakości działalności naukowej uczelni – dodaje.