Kolejny numer HPPA już w przygotowaniu!

Góry - zdjęcie ilustracyjne

Ciekawie zapowiada się kolejny, czwarty w tym roku numer czasopisma publikowanego przez Wydział Ochrony Zdrowia:  „Health Promotion & Physical Activity” (HPPA), którego redaktorem naczelnym jest prof. PWSZ, dr hab. Eligiusz Madejski.

W numerze znajdą się cztery artykuły rekomendowane przez Komisję Medyczną Międzynarodowej Federacji Wspinaczki i Alpinizmu (Medical Comission od the International Climbing and Mountaineering Federation – UIAA) – organizację powstałą w 1932 r., która zrzesza obecnie 89 organizacji członkowskich działających w 66 krajach na całym świecie. Artykuły rekomendowane przez MC UIAA będą poruszać problemy medyczne związane z ekspedycjami (Eye Problems on Expeditions), bezpieczeństwem w schroniskach górskich (Prevention and Control of Legionella Infections in Mountain Huts) opieką medyczną podczas wypraw (Model Contract for Health Care on Trekking and Expeditions for Doctors), ale też wykorzystywaniem sprzętów pomocniczych w trakcie górskich wedrówek (The Use of Hiking Sticks in the Mountains).

– Zapraszamy także do lektury oryginalnych artykułów naukowych. Mamy już zaplanowaną publikację czterech prac, które zostały pozytywnie ocenione przez współpracujących z redakcją recenzentów. Dwie z nich dotyczą problemów zdrowotnych związanych ze wspinaczką wysokogórską (Risk Management and First Aid knowledge of Trekkers in Nepal; Practicability of Enteritis-prevention in Trekking and Mountaineering at High Altitude by Systematic Hand Disinfection), kolejna poświęcona jest zagrożeniom, na jakie są narażone osoby młode angażujące się w wolontariat na arenie międzynarodowej (Non-infectious Health Risks of Young Adults Serving in International Volunteer Services). Ciekawie zapowiada się także artykuł dotyczący zagadnień związanych z organizacją dydaktyki w czasie pandemii, a zwłaszcza trudnych do realizacji w sposób zdalny zajęć wychowania fizycznego, aktywności i postaw uczniów szkół podstawowych (Primary School Students’ Attitudes Towards Physical Culture, Physical Education Lessons and Exercises during a Pandemic) – mówi prof. PWSZ, dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, redaktor zarządzający czasopisma.

Zachęcamy do lektury artykułów na stronie internetowej czasopisma. Nowy numer już wkrótce!