SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

Współpraca nauki z biznesem - zdjęcie ilustracyjne

Zachęcamy osoby zainteresowane współpracą z biznesem do rejestrowania się w bazie „Małopolska nauka”, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Aplikacja jest bazą danych kompetencji pracowników naukowych powstałą w związku z realizacją projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Celem działań jest wzmocnienie potencjału innowacyjnego małopolski. Aplikacja pozwala na nawiązanie kontaktu przedsiębiorców z małopolskim środowiskiem naukowym, a także naukowców z przedstawicielami biznesu. Dane dotyczące naukowców obejmują w szczególności: opis prac naukowych, opis i liczbę zrealizowanych projektów, opis współpracy z przedsiębiorcami, dane kontaktowe. Dzięki tym danym przedsiębiorcy będą mieli możliwość nawiązania kontaktu z naukowcami. Jednocześnie naukowcy zainteresowani komercjalizacją wyników mogą wyszukiwać potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem przedsiębiorców. Im więcej osób, zarówno przedsiębiorców jak i naukowców zarejestruje się w bazie, tym większa szansa na znalezienie właściwych partnerów do współpracy.

Zachęcamy pracowników PWSZ w Tarnowie do rejestrowania się w bazie: https://wiedza.malopolska.pl/.