Promocja monografii na Seminarium Naukowym PWSZ

17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w PWSZ w Tarnowie, budynek B, sala 028 odbędzie się organizowana przez Wydawnictwa i Dział Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie promocja książki pt. „Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Ropy – lewobrzeżnego dopływu Wisłoki” pod red. Mariusza Klicha i Sabiny Klich.
Jest to unikatowe opracowanie tematyczne powstałe w wyniku przeprowadzonych badań przyrodniczych. Efektem jest ciekawa, opatrzona pięknymi zdjęciami publikacja o wysokim poziomie merytorycznym, która powinna zainteresować każdego, kto interesuje się zagadnieniami przyrody, jej ochroną, ekologią.
Publikacja ukazała się nakładem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Praca współfinansowana została przez Fundację Ekologiczną „Czysta Wisłoka” w Tarnowie.
Podczas spotkania z redaktorami i autorami będzie można wysłuchać wykładu dra Mariusza Klicha, który przedstawi zagadnienia flory i fauny omawianego w książce obszaru rzeki Ropy.

Zapraszamy serdecznie!