NOWOŚCI w czasopismach naukowych PWSZ

Czasopsima naukowe PWSZ w Tarnowie w nowej odsłonie, prezentują w sumie 36 oryginalnych, przeglądowych oraz multidyscyplinarnych artykułów o wysokim poziomie naukowym dostępnych w systemie Open Access. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronach interenetowych poszczególnych czasopism:

 

Health Promotion & Physical Activity (HPPA) jest kontynuacją serii Tarnowskie Colloquia Naukowe: Zdrowie i kultura fizyczna. To nowoczesne, recenzowane czasopismo wydawane w wersji elektronicznej. Zapewnia dostęp do pełnych wersji prac na zasadzie Open Access. Są w nim publikowane artykuły w języku polskim i angielskim z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Do druku przyjmowane są prace oryginalne, poglądowe, opisy przypadków, recenzje książek itp.


Science, Technology and Innovation (STI) jest kontynuacją serii Tarnowskie Colloquia Naukowe: Nauki techniczne i ścisłe. STI jest międzynarodowym, multidyscyplinarnym czasopismem typu Open Access. STI stanowi również platformę do publikowania badań podstawowych i badań aplikacyjnych, w tym interdyscyplinarnych i replikacyjnych, jak również wyników negatywnych. Misją STI jest również tworzenie i katalizowanie powiązań między badaniami w ramach danej dyscypliny lub między dyscyplinami.


Tarnowskie Colloquia Naukowe: Nauki społeczne. To pierwszy numer TCN przygotowany przez pracowników Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ w Tarnowie. Numer zawiera 12 recenzowanych artykułów dostęnych w systemie Open Access.