Projekty naukowe we współpracy z UP w Krakowie

Porozumienie UP i PWSZ - rektorzy dziekani

11 grudnia 2020 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zawarła porozumienie z Uniwersytetem Pedagogiczny im. KEN w Krakowie w sprawie patronatu naukowo-dydaktycznego.

Na mocy tego porozumienia pracownicy PWSZ będą mogli odbywać staże naukowe w UP, korzystać z bazy laboratoryjnej i zasobów bibliotecznych. Uczelnie będą wspierać nauczycieli akademickich w realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, współdziałaniu w pozyskiwaniu środków i realizacji przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Podpisaliśmy porozumienie w sprawie patronatu naukowo-dydaktycznego z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie