Granty na współpracę JST z MŚP

Miasto - zdjęcie ilustracyjne

Nawet 2,5 mln zł na granty wspierające współpracę jednostek samorządu terytorialnego ze start-upami w programie GovTech Inno_LAB!

Czym jest program GovTech Inno_LAB?

Zadania programu:

  • otwarcie samorządów na zamawianie produktów i usług opartych na nowych technologiach;
  • wybór operatorów, którzy realizować będą programy podnoszące kompetencje samorządów w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Inicjatywy zgłaszane w programie powinny dotyczyć sfery organizacji wewnętrznej samorządów (np. zapewnienie cyberbezpieczeństwa) oraz dostarczania usług publicznych (transportowych, opieki zdrowotnej, mediów, obsługi urzędowej itp.).

Wybrani przez PARP operatorzy będą wspierać samorządy w identyfikowaniu kluczowych potrzeb technologicznych, tak aby nowoczesne rozwiązania informatyczne zaprojektowane przez start-upy służyły lokalnym społecznościom. Oczekiwanym efektem naboru jest trwałe podniesienie kompetencji administracji samorządowej w zakresie wdrażania innowacji, usprawnienie dialogu między JST a innowatorami oraz wdrożenia przełomowych rozwiązań poprawiających warunki życia obywateli lub efektywność działania samorządów.

Organizatorzy zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące programu:

16 grudnia 2020 r. (środa), godz. 10:00-12:30

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=1059

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: +48 604 526 507.

Do udziału w spotkaniu organizatorzy zapraszają przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność na terytorium RP, działających na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub innowacyjności, które dysponują doświadczeniem we współpracy:

  • z instytucjami publicznymi (w szczególności JST w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, wsparcia w obszarze nowych technologii, rozwiązań telekomunikacyjnych, czy związanych ze smart city);
  • z innowatorami (w szczególności ze start-upami w zakresie wspierania rozwoju start-upów, podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw i rozwijania ich działalności badawczo-rozwojowej lub wspierającej współpracę środowiska naukowego i technicznego w zakresie transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii).

(Zdjęcie ilustracyjne – Freepik)