Konkurs o nagrodę dla Młodego Naukowca – nabór wniosków do 25 marca 2023!

szczesliwa-kobieta-w-poblizu-mikroskopu-patrzac-na-kamere

Rektor ANS w Tarnowie ogłasza nabór wniosków w konkursie o nagrodę dla Młodego Naukowca ANS w Tarnowie, edycja 2023.

W konkursie mogą brać udział nauczyciele akademiccy, którzy:

  • w roku udziału w konkursie kończą nie więcej niż 35 lat;
  • są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • są zatrudnieni przez okres co najmniej jednego roku kalendarzowego poprzedzającego zgłoszenie;
  • zadeklarowali ANS w Tarnowie jako podstawowe miejsce pracy;
  • posiadają osiągnięcia naukowe lub artystyczne (kandydat przedstawia we wniosku osiągnięcia z 5 lat poprzedzających zgłoszenie).

Swoją kandydaturę do nagrody nauczyciel akademicki zgłasza osobiście (Zgłoszenie konkursowe) w terminie do 25 marca 2023 r. do dziekana wydziału, w którym jest zatrudniony.

Wnioski pracowników są opiniowane przez dziekanów i przekazywane Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju w terminie do 31 marca 2023 r. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa.

W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji konkursu.

Laureat Nagrody otrzymuje dyplom stwierdzający przyznanie nagrody oraz nagrodę pieniężną, której wysokość określa Rektor. Nagroda zostaje wręczona laureatowi na Uroczystym Senacie w dniu Święta Uczelni. Laureat konkursu wygłasza okolicznościowy wykład.

Zob. Regulamin konkursu;  Zgłoszenie konkursowe (DOC 98 KB)