Jak żyje się pacjentom po tyroidektomii?

Jakość życia ponad 100 pacjentów, u których przeprowadzono zabieg strumektomii, poddały badaniom autorki artykułu Jakość życia pacjentów po tyroidektomii totalnej i subtotalnej. Członkami zespołu badawczego były m.in. dr hab. Małgorzata Kołpa, dr Monika Łabuzek i mgr Aneta Grochowska z Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ThyPROpl, skalę VAS oraz autorską ankietę. Choroby tarczycy, zwłaszcza te, które wymagają leczenia operacyjnego są często silnym bodźcem emocjonalnym dla chorego. Wywołują dolegliwości lękowe, mogą powodować depresję wpływać na samoocenę pacjenta, w tym również w obszarze jego funkcjonowania społecznego.

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że aż 42% pacjentów odczuwało mrowienie i drętwienie wokół ust oraz w kończynach, co przekładało się na obniżoną subiektywną ocenę jakości życia i zdrowia, 62% oceniało, że choroba negatywnie wpłynęła na ich życie, a 56% odczuwało ciągłe zmęczenie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną treścią artykułu na stronie najnowszego numeru czasopisma „Health Promotion & Physical Activity” (t. 12, nr 3, s. 29–39).

(Zdjęcie ilustracyjne: Kobieta zdjęcie utworzone przez peoplecreations – pl.freepik.com)