Inteligentne miasta, inteligentne regiony – 8-9 czerwca 2022 r.

Smart Cities - baner grafika

Urząd Miasta Krakowa zaprasza do udziału w Międzynarodowym Forum Simul+ „Inteligentne miasta, inteligentne regiony”, które jest wspólnym przedsięwzięciem Krakowa i Lipska – miast partnerskich.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2022 r. w Lipsku (Niemcy).

Forum Simul+ jest poświęcone tematyce smart city, ochronie klimatu oraz zastosowaniu narzędzi cyfrowych w celu poprawy warunków życia na obszarach miejskich i wiejskich. W wydarzeniu będzie uczestniczyć wielu prelegentów międzynarodowych. Dzięki temu będzie możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów ze specjalistami.

W trakcie dwóch dni obrad w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Miasta Krakowa odpowiedzialni za kwestie związane z gospodarką komunalną, polityką społeczną, zrównoważonym rozwojem.

Zaprezentowane zostaną także krakowskie projekty smart z obszaru informatyki, adaptacji do zmian klimatu oraz transportu publicznego.

Poza wystąpieniami, każdy uczestnik konferencji będzie miał możliwość aktywnego uczestnictwa w rozmowach w trakcie World Cafe w formule stołów tematycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą konferencji zamieszczoną poniżej oraz do nawiązania relacji w Lipsku z partnerami z całej Europy.

Rejestracja na wydarzenie jest prowadzona do 31 maja 2022 r.

Program Konferencji_Simul+ (PDF 144 KB)

Szczegóły dotyczące wydarzenia: simul⁺ Forum – SMART CITIES, SMART REGIONS | Beteiligungsportal Staatsministerium für Regionalentwicklung (sachsen.de)